Immanuel: "Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

Welkom

Bij de gemeenschappelijke Immanuel parochie. Bestaande uit de parochies Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Wij wensen u veel leesplezier op onze nieuwe website. Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben, laat het ons gerust weten!

De gemeenschappelijke parochies


Snel een antwoord:

Welkom op de site van de R.K parochie Immanuel in in Zuidoost Drenthe van Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

De parochie maakt deel uit van het bisdom Groningen-Leeuwarden en hoort bij het vicariaat Groningen/Drenthe.

Over ons
Sinds 2010 hebben de besturen van de vijf parochies van Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer samengewerkt . De samenwerking startte omdat de vijf parochies samen één pastoraal team kregen. De samenwerking tussen de parochies is heel geleidelijk geïntensiveerd; de fusie tot de parochie Immanuel per 1 januari 2018 is een natuurlijk ‘sluitstuk’ geworden. De intentie is om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de locatieraden te laten.

In Immanuel werken de volgende geloofsgemeenschappen  samen:

 • H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
 • O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
 • H. Nicolaas te Schoonebeek
 • H. Willibrordus te Coevorden
 • H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer

Doelstellingen van Immanuel zijn:

 • Het bevorderen van samenwerking op het vlak van liturgie, catechese en diaconie
 • Het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de koren,  kosters en overige werkgroepen in de vijf geloofsgemeenschappen
 • Het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden voor de leden van het pastorale team

Bestuur

 • Voorzitter van Immanuel is pastoor T.T. Tjepkema
 • Vicevoorzitter is P. Steffens uit Nieuw-Schoonebeek
 • Secretaris is de heer J. Melenhorst uit Steenwijksmoer
 • Penningmeester is de heer S. Hermans uit Weiteveen
 • A. Görtz – Oortmann uit Coevorden
 • B. Meulman uit Schoonebeek
 • Vacant uit Coevorden

 

Kerkbalans 2018