Werkgroepen

De volgende werkgroepen zijn actief in het belang van het gehele samenwerkingsverband:

  • de stuurgroep. Elke parochie is hierin met 2 bestuursleden vertegenwoordigd. In de stuurgroep wordt het beleid voor de gezamenlijke parochies besproken en vastgesteld
  • de VOM-groep (zie onder Vrede, Ontwikkeling en Missie)
  • de PCI (zie onder Parochiële Caritas Instelling).

In het kader van de voorgenomen fusie van de vijf parochies zijn en komen er ad hoc werkgroepen voor de verschillende stappen in het fusieproces.  

Werkgroepen binnen de vijf parochies met eenzelfde doel (denk aan de liturgische werkgroepen, de kosters en de koren) overleggen met enige regelmaat met elkaar en groeien zo toe naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de vijf geloofsgemeenschappen.

 

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS