Bestuur

Bestuur

Presentatie bestuur Immanuelparochie Zuid-Oost-Drenthe


van links naar rechts: Paul Steffens, Joost Melenhorst, Ada Görtz, Bernard Meulman, Sjef Hermans en pastoor Tjitze Tjepkema

Na de prachtige viering tijdens Maria Lichtmis, waarin onze bisschop, Mgr. Van der Hout de fusie van de Immanuelparochie heeft bezegeld en we stil hebben gestaan bij de benoeming van Tjitze Tjepkema tot onze pastoor, kunnen we nu met recht zeggen dat we per 1 januari 2018 één parochie zijn.

We zijn trots dit te hebben bereikt.

Dank dan ook aan alle voormalige parochies voor het werk dat zij hiertoe hebben verzet, maar vooral voor de goede samenwerking om dit te hebben kunnen bereiken. Zonder u allen was dit niet gelukt!

Wij willen dan ook vooral het belang en de kracht van de lokale raden en vrijwilligers benadrukken. Daarbij hanteren wij het motto: "Maximaal lokaal!" We hebben hierbij alle vertrouwen in een blijvende goede samenwerking.

In komende parochiebladen zullen wij u nader informeren over actuele onderwerpen.

God zij met ons!

Het parochiebestuur

Bestuursleden Immanuelparochie Zuidoost Drenthe

Postadres parochie 
Wilhelminasingel 2a 
7741 HK Coevorden
tel. 0524 – 51 27 76 
email: jo.me@ziggo.nl   (tijdelijk mailadres)

Voorzitter
Pastoor Tjitze Tjepkema
Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
tel. 0524 - 51 27 76 
e-mail: tjitze.tjepkema@planet.nl
mob. tel. 06 – 11 273 673 

Vice-voorzitter
Paul Steffens  
De Waide 26  
7766 BW Nw.-Schoonebeek
tel. 0524 – 54 16 02 
email: psteffens@live.nl
Mob. tel. 06 – 10 69 94 67

Secretaris – beheer begraafplaatsen
Joost Melenhorst 
Kerkweg 3 
7741 PJ Steenwijksmoer
Tel. 06 – 11 34 05 68 
email: jo.me@ziggo.nl

P en O en Communicatie
Ada Görtz-Oortmann 
Ballastweg 30 
7741 ZL Coevorden
Tel. 06 – 86 66 54 26 
email: a.gortz@gmail.com

Penningmeester
Sjef Hermans  
Dordseweg 78
7765 AD  Weiteveen
Tel. 0524 – 54 15 89 
email: jhermans8@ziggo.nl

Gebouwen
Bernard Meulman 
Duitslandlaan 19
7761 HC Schoonebeek
Tel. 0524 – 53 31 11 
Email: bernard_mm@hotmail.com

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS