Agenda

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Geplande vergaderdata in 2018 zijn: 10 september, 1 oktober, 5 november, 10 december

Data van vergaderingen van locatieraden kunt u vinden op in de agenda van betreffende locatie.

Voor informatie over de vieringen kunt u terecht op de site Immanuel - vieringen

Overzicht van activiteiten – bijeenkomsten  binnen de Immanuelparochie

Woensdag

19 september

14.00 uur

Overleg interkerkelijke viering van 21 oktober

Coevorden

Woensdag

19 september

19.00 uur

Vredesvesper – voorganger Diaken Wielens

Schoonebeek

 

Donderdag

20 september

9.30 uur

Overleg Impulsdag liturgie

Weiteveen

 

Donderdag

20 september

10.00 uur

Overleg PCI- Immanuel

Coevorden

 

Donderdag

20 september

18.30 uur

Katholieke Alphacursus

Coevorden

 

Donderdag

20 september

20.00 uur

Vergadering Raad van Kerken – Schoonebeek

Schoonebeek

Vrijdag

21 september

20.00 uur

Lezing R. Huyskens over Engelen - 

St. Franciscus

Coevorden

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS