Vieringen

 Vieringen

Aanvangstijden op zaterdagavond en zondagmorgen
In de dorpen Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer is er ieder weekend een viering. De ene week een Eucharistieviering, de andere week een Woord- en Communieviering. In Steenwijksmoer en Schoonebeek beginnen de vieringen elke zondag om 11.00 uur. De tijden van de vieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wisselen elke drie maanden van de zaterdagavond 19.00 uur naar de zondagochtend 9.30 uur en omgekeerd.

In Coevorden is er ieder weekend zowel een Eucharistieviering als een Woord- en Communieviering. In deze plaats begint de viering op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 9.30 uur.

Oproep.
Aan alle mensen die – om wat voor reden dan ook – niet op zaterdag maar op zondag naar de kerk willen of omgekeerd, of die op zondagmorgen 9.30 uur te vroeg vinden of 11.00 te laat, de volgende oproep. Blijf niet thuis, maar ga naar de viering in een nabijgelegen geloofsgemeenschap. U zult daar dezelfde voorgangers aantreffen en dezelfde liturgie in een ietwat andere vormgeving.

Doordeweekse vieringen

  • In de kerk van Coevorden is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een (eucharistie)viering
  • In de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden is elke woensdag een viering om 09.30 uur
  • Elke derde woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Nieuw-Schoonebeek
  • Elke derde donderdag van de maand is er in de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus een eucharistieviering om 18.30 uur. Aansluitend is er tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
  • Elke vierde woensdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Weiteveen
  • Als er een vijfde woensdag in een maand is, is er dan om 19.00 uur een eucharistieviering in Schoonebeek.

 

tot en met 23 september 2018

 

Nw-Sch’beek

Zo. 9.30 uur

Weiteveen

Za.19.00 uur

Schoonebeek

Zo. 11.00 uur

Coevorden
Za. 19.00 uur
Zon. 9.30 uur

Steenwijksm.

Zo. 11.00 uur

Za. 4 aug.

 

T. Tjepkema

 

Geen viering

 

Zo. 5 aug.

F. Wielens

 

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za. 11 aug.

 

F. Wielens

 

Geen viering

 

Zo.12 aug.

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

F. Wielens

F. Wielens

Wo. 15 aug

18.00 uur aanbidding – 19.00 uur T. Tjepkema -  gezamenlijke eucharistieviering in Weiteveen - Maria Tenhemelopneming

Za. 18 aug.

 

T. Tjepkema

 

Geen viering

 

Zo. 19 aug.

Liturgiegroep

 

Liturgiegroep

11.00 uur
T. Tjepkema

9.30 uur
T. Tjepkema

Za. 25 aug.

 

T. Tjepkema

 

Geen viering

 

Zo. 26 aug

Liturgiegroep

 

Sporthaldienst

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za. 1 sept.

 

Liturgiegroep

 

T. Tjepkema

 

Zo. 2 sept

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

Liturgiegroep

Liturgiegroep

Za. 8 sept.

 

T. Tjepkema
jubileum KVG -
60 jaar

 

F. Wielens

 

Zo. 9 sept.

F. Wielens en Zonnebloem

 

Liturgiegroep

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za. 15 sept.

 

F. Wielens terugkomviering Vormsel

 

T. Tjepkema

 

Zo.16 sept.

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

F. Wielens

F. Wielens

Za. 22 sept.

 

T. Tjepkema

 

F. Wielens

 

Zo. 23 sept.

F. Wielens

 

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

 

Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen

op doordeweekse dagen in vakantieperiode

elke dinsdag................................ 19.00 uur     H. Willibrorduskerk, Coevorden

woensdag  8 augustus.................   9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

woensdag 15 augustus.................. 9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

woensdag 15 augustus ..............   19.00 uur    O.L.V. Koningin v.d. Vrede, Weiteveen 

                                                       vanaf 18.00 uur aanbidding

donderdag 16 augustus................ 18.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden aansluitend aanbidding tot 20.00 uur

woensdag 22 augustus................. 19.00 uur     H. Bonifatiuskerk, Nieuw-Schoonebeek

woensdag 29 augustus................ 19.00 uur     H. Nicolaaskerk, Schoonebeek

woensdag  5 september.................  9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

woensdag 12 september                  9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

woensdag 19 september                19.00 uur     H. Bonifatiuskerk, Nieuw-Schoonebeek

woensdag 19 september                19.00 uur     H. Nicolaaskerk, Schoonebeek, vredesvesper

vrijdag 21 september                   18.30 uur     Kapel Sint Franciscus, aansluitend aanbidding tot 20.00 uur

 

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van

za.

4 augustus

t/m

vr.

7 september

  pastoor Tjepkema,     tel. 0524-512776

van

za

8 september

t/m

vr.

14 september

  diaken F. Wielens,      tel. 06-24511066

van

za.

15 september

t/m

vr.

21 september

  pastoor Tjepkema,     tel. 0524-512776

van

za

22 september

t/m

vr.

28 september

  diaken F. Wielens,      tel. 06-24511066


MAANDELIJKSE ZIEKENCOMMUNIE

woensdag 

25 juli     9:00 uur Coevorden en omgeving

woensdag

1 augustus

  10:30 uur De Voorde

  14:30 uur Verpleeghuis Aleida Kramer

 

 

Parochianen die door ziekte of om een andere reden niet naar de vieringen in de kerk kunnen komen en graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat doorgeven aan de parochieadministratie, bij voorkeur ’s woensdags (telefoon 0524-512776).

 


Meenemen H. Hostie

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet "een pixus".

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij pastoor Tjepkema of diaken Wielens.

Het pastoresteam

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS