Vieringen

 Vieringen

Aanvangstijden op zaterdagavond en zondagmorgen
In de dorpen Nieuw Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer is er ieder weekend een viering. De ene week een Eucharistieviering, de andere week een Woord- en Communieviering. In Steenwijksmoer en Schoonebeek beginnen de vieringen elke zondag om 11.00 uur. De tijden van de vieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wisselen elke drie maanden van de zaterdagavond 19.00 uur naar de zondagochtend 9.30 uur en omgekeerd.

In Coevorden is er ieder weekend zowel een eucharistieviering als een Woord- en Communieviering. In deze plaats begint de viering op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 9.30 uur

Oproep.
Aan alle mensen die – om wat voor reden dan ook – niet op zaterdag maar op zondag naar de kerk willen of omgekeerd, of die op zondagmorgen 9.30 uur te vroeg vinden of 11.00 te laat, de volgende oproep. Blijf niet thuis, maar ga naar de viering in een nabijgelegen geloofsgemeenschap. U zult daar dezelfde voorgangers aantreffen en dezelfde liturgie in een ietwat andere vormgeving.

Doordeweekse vieringen

  • In de kerk van Coevorden is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een (eucharistie)viering
  • In de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden is elke woensdag een viering om 09.30 uur
  • Elke derde woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Nieuw-Schoonebeek
  • Elke derde donderdag van de maand is er in de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus een eucharistieviering om 18.30 uur. Aansluitend is er tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
  • Elke vierde woensdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Weiteveen
  • Als er een vijfde woensdag in een maand is, is er dan om 19.00 uur een eucharistieviering in Schoonebeek.

 

16 juni t/m 29 juli 2018

 

Nw-Sch’beek

Za. 19.00 uur

Weiteveen

Zo. 9.30 uur

Schoonebeek

Zo. 11.00 uur

Coevorden

Za. 19.00 uur

Zon. 9.30 uur

Steenwijksm.

Zo. 11.00 uur

Za 16 juni

F. Wielens

 

 

T. Tjepkema

 

Zo 17 juni

 

T. Tjepkema

T. Tjepkema

F. Wielens

F. Wielens

Za 23 juni

T. Tjepkema

 

 

F. Wielens

 

Zo 24 juni

 

F. Wielens

F. Wielens

T. Tjepkema

Terugkom EHC

T. Tjepkema Terugkom EHC

Za 30 juni

Liturgiegroep

 

 

T. Tjepkema

 

Zo  1 juli

 

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Liturgiegroep

Liturgiegroep

Za  7 juli

T. Tjepkema

 

 

F. Wielens

 

Zo  8 juli

 

F. Wielens

F. Wielens

gezinsviering

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za 14 juli

F. Wielens

 

 

Geen viering

 

Zo 15 juli

 

Liturgiegroep

Liturgiegroep

F. Wielens

F. Wielens

Za. 21 juli

F. Wielens

 

 

Geen viering

 

Zo 22 juli

 

F. Wielens

F. Wielens

Liturgiegroep

Liturgiegroep

Za 28 juli

F. Wielens

 

 

Geen viering

 

Zo 29 juli

 

Liturgiegroep

Liturgiegroep

F. Wielens

F. Wielens

Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen

op doordeweekse dagen in vakantieperiode

elke dinsdag................................ 19.00 uur, H. Willibrorduskerk, Coevorden

10 juli,17 juli en 24 juli W & C viering - FW

woensdag 20 juni....................... 19.00 uur, H. Bonifatiuskerk, Nieuw-Schoonebeek

donderdag 21 juni...................... 18.30 uur     kapel Sint-Franciscus Coevorden

........................................................ aansluitend aanbidding tot 20:00 uur

woensdag 27 juni ...................... 19.00 uur, O.L.V. Koningin v.d. Vrede, Weiteveen

........................................................ vanaf 18.00 aanbidding

woensdag    4 juli .......................  9.30 uur, kapel St.-Franciscus Coevorden,

woensdag  11 juli........................ 9.30 uur, kapel St.-Franciscus W&C viering - FW

woensdag  18 juli ....................... 19.00 uur, H. Bonifatiuskerk, Nieuw-Schoonebeek,

........................................................ W&C viering - FW

woensdag 25 juli ........................ 19.00 uur, O.L.V. Koningin v.d. Vrede, Weiteveen

........................................................ vanaf 18.00 aanbidding, W&C viering - FW

 

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van

za.

16 juni

t/m

vr.

22 juni

diaken F. Wielens,      tel. 06-24511066

van

za.

23 juni

t/m

vr.

29 juni

pastoor Tjepkema,     tel. 0524-512776

van

Za

30 juni

t/m

vr.

3 aug.

diaken F. Wielens,      tel. 06-24511066

 


MAANDELIJKSE ZIEKENCOMMUNIE

woensdag

23 mei

  9:00 uur: Coevorden en omgeving

woensdag

  6 juni

10:30 uur: De Voorde

14:30 uur: Verpleeghuis Aleida Kramer

woensdag

13 juni

10:30 uur: De Schutse

Parochianen die door ziekte of om een andere reden niet naar de vieringen in de kerk kunnen komen en graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat doorgeven aan de parochieadministratie, bij voorkeur ’s woensdags (telefoon 0524-512776).

 


Meenemen H. Hostie

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet "een pixus".

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij pastoor Tjepkema of diaken Wielens.

Het pastoresteam

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS