Vieringen

 Vieringen

Aanvangstijden op zaterdagavond en zondagmorgen
In de dorpen Nieuw Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer is er ieder weekend een viering. De ene week een Eucharistieviering, de andere week een Woord- en Communieviering. In Steenwijksmoer en Schoonebeek beginnen de vieringen elke zondag om 11.00 uur. De tijden van de vieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wisselen elke drie maanden van de zaterdagavond 19.00 uur naar de zondagochtend 9.30 uur en omgekeerd.

In Coevorden is er ieder weekend zowel een eucharistieviering als een Woord- en Communieviering. In deze plaats begint de viering op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 9.30 uur

Oproep.
Aan alle mensen die – om wat voor reden dan ook – niet op zaterdag maar op zondag naar de kerk willen of omgekeerd, of die op zondagmorgen 9.30 uur te vroeg vinden of 11.00 te laat, de volgende oproep. Blijf niet thuis, maar ga naar de viering in een nabijgelegen geloofsgemeenschap. U zult daar dezelfde voorgangers aantreffen en dezelfde liturgie in een ietwat andere vormgeving.

Doordeweekse vieringen

  • In de kerk van Coevorden is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een (eucharistie)viering
  • In de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden is elke woensdag een viering om 09.30 uur
  • Elke derde woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Nieuw-Schoonebeek
  • Elke derde donderdag van de maand is er in de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus een eucharistieviering om 18.30 uur. Aansluitend is er tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
  • Elke vierde woensdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Weiteveen
  • Als er een vijfde woensdag in een maand is, is er dan om 19.00 uur een eucharistieviering in Schoonebeek.

 

 

VIERINGEN IN GOEDE WEEK EN MET PASEN

In de Goede Week staan we stil bij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

 

PALMZONDAG
Aan het begin van de viering worden palmtakken gezegend ter herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna volgt in de liturgie het evangelie over deze intocht. Op de plaats van het evangelie wordt het passieverhaal gelezen.

De gezinsvieringen zijn met palmpaasprocessie. De kinderen mogen hun palmpaasstokken meebrengen.

zaterdag 24 maart
19.00 uur: Weiteveen: woord- en communieviering, diaken F. Wielens,  gezinsviering, kinderkoor De Vrolijke Klanken
19.00 uur: Coevorden: eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema, Cantemus Domino

zondag 25 maart
9.30 uur: Nw.-Schoonebeek: eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema, gezinsviering, met gelegenheidskoor
9.30 uur: Coevorden - woord- en communieviering, diaken F. Wielens, gezamenlijke gezinsviering met Steenwijksmoer, kinderkoor De Vrolijke Klanken. 
11.00 uur: Schoonebeek  -   eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema, Gezinsviering met gelegenheidskoor
11.00 uur: Steenwijksmoer -    woord- en communieviering, diaken F. Wielens, grootkoor

PASSIEVESPERS in kapel Sint-Francisus, Coevorden
maandag    26 maart 19.00 uur - J. Tigelaar            
dinsdag       27 maart 19.00 uur - M. Blaauwgeers 
woensdag 28 maart 19.00 uur - J. Tigelaar

WITTE DONDERDAG 29 maart
Herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen op de avond voor zijn dood.
Tijdens het zingen van het "Eer aan God" (Gloria) worden de klokken geluid. Daarna zijn deze stil tot aan het Gloria van de Paaswake.

9.00 uur: Weiteveen:  eucharistieviering in samenwerking met basisschool St.-Franciscus, pastoor T. Tjepkema
10.30 uur: Nieuw-Schoonebeek: -  viering in de Gerardus Majellaschool, diaken F. Wielens
19.00 uur: Coevorden: -        eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema en diaken F. Wielens, Cantemus Domino.

Aansluitend is er van 20.00 tot 24.00 uurgelegenheid voor aanbidding van het H. Sacrament. 

GOEDE VRIJDAG 30 maart
Op Goede Vrijdag wordt in herinnering gebracht, hoe Jezus aan het kruis gestorven is. Zijn lijden en sterven laten een liefde zien die alles kan verdragen en alles overwint.

In de avondvieringen vereren we het H. Kruis waaraan Jezus voor ons gestorven is.

Bij beide vieringen kunt u bloemen meebrengen om bij het kruis te leggen of u kunt achter in de kerk een kaarsje kopen om tijdens de viering bij het kruis te plaatsen

Kruisweg
15.00 uurSchoonebeek - liturgiegroep, samenzang
15.00 uur: Coevorden - liturgiegroep, samenzang

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
18.00 uur: Schoonebeek - pastoor T. Tjepkema en diaken F. Wielens, herenkoren van Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek,
19.30 uur: Coevorden - pastoor T. Tjepkema en diaken F. Wielens, Convalesco

PAASZATERDAG   31 maart
Paaswake:    viering - rond het vuur, het woord, het water en van de eucharistie. Het licht van Jezus overwint de duisternis, het leven is sterker dan de dood.
19.30 uur - Coevorden - eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema en diaken F. Wielens, Cantemus Domino
22.00 uur - Nieuw-Schoonebeek -  pastoor T. Tjepkema en diaken F. Wielens, koor Sint Cecilia

PAASZONDAG 1 april
9.30 uur:Weiteveen - eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema,dameskoor akKOORd en herenkoor Weiteveen
9.30 uur:Coevorden -woord- en Communieviering diaken F. Wielens, Convalesco
11.00 uurSchoonebeek - eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema, gemengd koor Mathias
11.00 uurSteenwijksmoer -   woord- en communieviering diaken F.  Wielens, grootkoor

TWEEDE PAASDAG 2 april
9.30 uurNieuw-Schoonebeek  -  woord en communieviering, diaken F. Wielens,koor Carmina Burana
10.00 uurCoevorden St. Franciscuskapel woord- en communieviering, liturgiegroep

VIERINGEN IMMANUELPAROCHIE 7 april t/m 13 mei 2018

 

Nw-Sch’beek

zo. 9:30 uur

Weiteveen

za. 19:00 uur

Schoonebeek

zo. 11:00 uur

Coevorden

za. 19:00/zo 9:30 uur

St’wijksmoer

zo. 11:00 uur

za. 07 apr.

 

liturgiegroep

 

F. Wielens

 

zo. 08 apr.

11:00 u. H. Vormsel

 mgr. Van den Hout 

F. Wielens

 

9:30 uur

liturgiegroep

liturgiegroep

liturgiegroep

za. 14 apr.

 

liturgiegroep

 

T. Tjepkema

 

zo. 15 apr.

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

liturgiegroep

liturgiegroep

za. 21 apr.

 

T. Tjepkema

 

F. Wielens

 

zo. 22 apr.

F. Wielens

 

F. Wielens

11:00 u. T. Tjepkema

Eerste H. Communie

liturgiegroep

za. 28 apr.

 

F. Wielens

 

T. Tjepkema

 

zo. 29 apr.

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

F. Wielens

F. Wielens

za.   5 mei

 

T. Tjepkema

 

F. Wielens

 

zo.  6 mei

F. Wielens

 

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

wo. 9 mei

19.00 uur T. Tjepkema – kapel St. Franciscus

do. 10 mei

9.30 uur F. Wielens in Nw.-Schoonebeek

10.00 EHC T. Tjepkema

za. 12 mei

 

liturgiegroep

 

T. Tjepkema

 

zo. 13 mei

T. Tjepkema

 

T. Tjepkema

liturgiegroep

liturgiegroep

               

(eucharistie)vieringen op doordeweekse dagen

dinsdags                                         19:00  uur  Willibrorduskerk   W&C viering op 3 april

woensdag                                       9.30 uur     kapel Sint-Franc.    W&C viering op 4 april

1e en 2e woensdag v.d. maand. 09:30  uur  kapel Sint-Franciscus wo 9 mei om 19.00

woensdag 28 maart.................... 19:00  uur  O.LV.-kerk Weiteveen   vervalt !

woensdag 18 april ...................... 19:00 uur  Bonifatiuskerk Nieuw-Schoonebeek

donderdag 19 april...................... 18:30 uur  kapel Sint-Franciscus Coevorden

                                                                               aansluitend aanbidding tot 20:00 uur

woensdag 25 april …………….19:00  uur  O.LV.-kerk Weiteveen

UITVAARTEN en dringende zaken

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van

   za.  24  maart

t/m

vr.  13   april

diaken   Wielens........ tel.  06-24511066

,,

   za.   14   april

t/m

vr.   20  april

pastoor   Tjepkema... tel.   0524-512776

,,

   za.    21  april

t/m

vr.   27  april

diaken     Wielens...... tel.   06-24511066

,,

   za.    28  april

t/m

vr.     4  mei

pastoor   Tjepkema... tel.   0524-512776

,,

   za.      5  mei

t/m

vr.   11  mei

diaken     Wielens...... tel.   06-24511066

,,

   za.   12 mei

t/m

vr.  18   mei

pastoor   Tjepkema... tel.  0524-512776

 Op maandag en b.g.g.: mw. A.M. Blaauwgeers-Suelmann    tel.  0524-513368

 


Meenemen H. Hostie

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet "een pixus".

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij pastoor Tjepkema of diaken Wielens.

Het pastoresteam

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS