Geschiedenis

Eind 2009 werd duidelijk dat er één pastoraal team zou komen voor de vijf parochies Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer. Al meerdere jaren was er sprake van samenwerking tussen de drie parochies Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Schoonebeek; zij hadden samen één pastoraal werkster. Er was ook sprake van samenwerking tussen de parochies Coevorden en Steenwijksmoer; zij hadden samen één priester.

In het voorjaar van 2010 kondigde het bisdom de komst aan van een kandidaat priester later dat jaar voor de vijf parochies gezamenlijk. Vanaf 1 september 2010 hadden de vijf parochies één pastoraal team; naast de waarnemend pastoor bestond het team uit:

  • één priester-assistent, D.E. Ketelaar
  • één kandidaat-priester, T.T. Tjepkema
  • één pastoraal werkster, J.B.Z. Lange

Vooruitlopend op de komst van dat ene pastorale team spraken de vijf parochiebesturen uit te willen komen tot een samenwerkingsverband; belangrijkste doel was goede werkomstandigheden voor het pastorale team. Er werd een stuurgroep gevormd met twee vertegenwoordigers uit elke parochie. Na voorafgaande instemming van de vijf parochiebesturen is op 8 maart 2011 de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend in de stuurgroep.

Pastor Tjepkema werd op 21 mei 2011 tot priester gewijd. Per 1 september  2011 nam pastor Ketelaar afscheid; sinds die tijd bestaat het pastorale team uit 2 personen, een priester en een pastoraal werkster.

Stuurgroep en pastores streven er naar de samenwerking te laten groeien zodat de samenvoeging van de vijf parochies tot één nieuwe parochie geleidelijk en op een ontspannen manier tot stand zal komen. Deze aanpak wordt gesteund door de parochiebesturen. Het formele fusieproces zal volgens de planning starten op 1 januari 2016 zodat de nieuwe parochie op 1 januari 2018 een feit zal zijn.

Eind 2010 heeft de stuurgroep via de parochiebladen alle parochianen opgeroepen voorstellen in te dienen voor een naam van het samenwerkingsverband. Uit de binnengekomen suggesties is de naam "Immanuel" (God met ons) gekozen. De bisschop heeft positief gereageerd op het verzoek deze naam ook voor de toekomstige, samengevoegde, parochie te hanteren.

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS