Vergaderdata van de locatieraad H. Willibrordus Coevorden voor 2019
woensdag 13 februari, woensdag 20 maart, woensdag 24 april, woensdag 29 mei, woensdag 3 juli,
dinsdag 3 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 12 november, dinsdag 17 december

Kopij voor de Pastorale dient uiterlijk zaterdag 9 februari a.s. binnen zijn.

Gebedsintenties voor vermelding in de Pastorale kunnen tot en met woensdag 6 februari
aan de parochieadministratie worden doorgegeven.

Data vergaderingen & groepsbijeenkomsten H. Willibrordus Coevorden

do. 17 jan.

  9:30 uur

KBO-spelochtend

Sint-Antoniusgebouw

za. 19 jan.

10:30 uur

SRO-vrijwilligers

Sint-Antoniusgebouw

di.  22 jan.

20:00 uur

Rondje lezingen

(Zie blz. 6.)

kleine zaal Parochiecentrum

di.  29 jan.

20:00 uur

Rondje lezingen

kleine zaal Parochiecentrum

di.  29 jan.

20:00 uur

VOM-Immanuel

grote zaal Parochiecentrum

di.    5 feb.

20:00 uur

Rondje lezingen

kleine zaal Parochiecentrum

di.    5 feb.

11:00 /

20:00 uur

 

KVC

 

grote zaal Parochiecentrum

do.   7 feb.

  9:30 uur

KBO-vergadering

kleine zaal Parochiecentrum

vr.    8 feb.

13:00 uur

Vormselcatechese

Sint-Antoniusgebouw

di.  12 feb.

19:45 uur

Locatieraad

kleine zaal Parochiecentrum

di.  12 feb.

20:00 uur

Rondje lezingen

grote zaal Parochiecentrum

di.  19 feb.

20:00 uur

Rondje lezingen

kleine zaal Parochiecentrum

do. 21 feb.

  9:30 uur

KBO-spelochtend

Sint-Antoniusgebouw

do. 21 feb.

13:30 uur

Insteken Pastorale

grote zaal Parochiecentrum

di.  26 feb.

20:00 uur

Rondje lezingen

kleine zaal Parochiecentrum

Maandelijkse ziekencommunie

 

woensdag

23 januari

  9:00 uur: Coevorden en omgeving

woensdag

  6 februari

10:30 uur: De Voorde

14:30 uur: Verpleeghuis Aleida Kramer

woensdag

13 februari

10:30 uur: De Schutse

woensdag

27 februari

  9:00 uur: Coevorden en omgeving

Parochianen die door ziekte of om een andere reden niet naar de vieringen in de kerk kunnen komen en graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat doorgeven aan de parochieadministratie, bij voorkeur ’s woensdags (telefoon 0524-512776).

Kerkschoonmaak en bloemschikken H. WIllibrordus Coevorden

KERKSCHOONMAAK   

                     BLOEMSCHIKKEN

 

 

KERK

KAPEL

datum

groep

periode

groep

groep

wo .6 feb.

4

17 t/m 30 jan

2

A

 

 

31 jan. t/m. 13 feb.

3

B

wo. 6 mrt.

5

14 t/m 27 feb.

4

C

   

28 feb. t/m 13 mrt.

1

A

Oud papier voor de H. WIllibrordus kerk Coevorden

U kunt onze H. Willibrordus kerk steunen door uw oud papier in de container achter de kerk te deponeren.
De container is dagelijks open van 9.00 tot 17.30 uur.
Bij voorbaat hartelijk dank !
Voor meer informatie klik hier voor de website van de SRO

KVC Katholieke Vrouwenvereniging Coevorden

Dinsdag 5 februari om 20:00 uur:   de heer Teuben komt ons vertellen over hersenletsel; de heer Teuben is lid van de  CVA*-vereniging “Samen verder”.
*) CVA staat voor cerebrovasculair accident oftewel beroerte of attaque 

KBO - afdeling Coevorden

Donderdag 21 februari:  maandelijkse koffie- en spelochtend in de parochiezaal; aanvang 9:30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. Meer informatie over de KBO afdeling Coevorden vindt u hier.

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS