Eerste Heilige Communie Catechese

Kinderen van groep 4 van de basisschool die het H. Doopsel hebben ontvangen, kunnen na een periode van catechese hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Deze feestelijke viering wordt voorafgegaan door een zogenaamde ‘presentatieviering’. In Coevorden, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wordt de catechese gegeven op de katholieke basisscholen. In Schoonebeek en Steenwijksmoer en voor de kinderen uit de dorpen rond Coevorden gebeurt dat in aparte groepen. Pastor Tjepkema is degene die de Eerste Heilige Communie-catechese in alle vijf parochies coördineert.

 

PLANNING

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017

 

Planning Eerste Heilige Communie

Het rooster voor de komende periode tot en met de zomervakantie van 2017 is gemaakt en daarin zijn ook de data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie opgenomen.

Waar letten we op bij het plannen?

*   De Eerste Heilige Communie-vieringen worden gehouden in de periode na Pasen. Dat is immers een feestelijke tijd. We vieren in deze tijd nadrukkelijk dat Christus is opgestaan uit de doden. Pasen valt volgend jaar op 16 april 2017. Een presentatieviering kan ook voorafgaande aan het Paasfeest worden gehouden.

*   Bij voorkeur proberen we ook een aantal weken te laten zitten tussen de presentatieviering en de EHC.

*   De zondagen inn de meivakantie (23 april en 30 april) vallen af als geschikte datum voor de EHC.

*   Het moet een weekend zijn waarin een eucharistieviering staat gepland.

*   Er moet voldoende tijd zijn voor de kinderen en de ouders om er in alle rust naar toe te kunnen leven. Hierbij de planning voor volgend jaar:

 

Nieuw-Schoonebeek

Presentatieviering      zondag 7 mei 2017 om 11.00 uur

EHC                              zondag 4 juni om  11.00 uur  ( Pinksteren )

Terugkomviering       zaterdag 1 juli om 19.00 uur

Weiteveen

Presentatieviering      zaterdag 13 mei om 19.00 uur

EHC                              zondag 18 juni om 11.00 uur ( Sacramentsdag )

Terugkomviering        zondag 9 juli om 9.30 uur

Schoonebeek

Presentatieviering      zondag 7 mei om 9.30 uur

EHC                              zondag 11 juni om 11.00 uur ( Heilige Drie-eenheid )

Terugkomviering        zondag 9 juli om 11.00 uur

Coevorden

Presentatieviering      zaterdag 18 maart om 19.00 uur

EHC                              zondag 21 mei om 11.00 uur

Terugkomviering        zaterdag 8 juli om 19.00 uur

De pastores wijzen de ouders nog even op het volgende. Er is sprake van een ‘portefeuille- of takenverdeling’ tussen de pastores. Pastor Tjepkema verzorgt het gebeuren rond de Eerste Heilige Communie. Pastor Wielens draagt zorg voor de catechese rond het Heilig Vormsel.

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS