Contact

 

Pastores

Op maandag hebben beide pastors hun vrije dag.                    

pastor drs.T.T. Tjepkema, priester

Sint Jansstraat 10 
7741 HB Coevorden 
telefoon: 0524-512776 
tjepk090@planet.nl  

F.J.M. Wielens, diaken

Zuidersloot 59

7765 AG Weiteveen

Tel. 0524-541276 mob 06 24 51 10 66

e-mail: lowiel@planet.nl

pastor J.J.G. Tolboom, waarnemend pastoor

Dr. Nassaulaan 3 
9401 HJ Assen
j.j.g.tolboom@home.nl                       

 

Webmaster Willibrordus parochie email:chris@vandenen.de 

 

ADRESSEN

Adres van de kerk Wilhelminasingel 2, 7741 HK Coevorden

Redactie Pastorale Wilhelminasingel 2b - 7741 HK Coevorden

Adressen van de begraafplaatsen

Rooms Katholiek begraafplaats aan de Looweg, Coevorden 
Openbare Algemene Begraafplaats, Ballastweg 6, Coevorden

SCHOLEN

R.K. Basisscholen 
St. Willibrordus, Thorbeckestraat 1, 7742 AJ Coevorden. Tel (0524) 513531 
Homepage www.willibrordusschool.nl mail to: info@willibrordusschool.nl 

Panta Rhei, Gouv. Hofstedelaan 4, 7741 CZ Coevorden. Tel. (0524) 513467 

 

Parochieadministratie

Wilhelminasingel 2b. 
7741 HK Coevorden 
Telefoon: 0524-512776 
Openingstijden: 
Woensdag van 09:30 tot 11:45 uur en van 13:30 tot 16:30 uur. 
Het banknummer is: NL 54 RABO 0110 203 887 
t.n.v. Parochiebestuur H. Willibrordus, Coevorden. 
E-mailadres: R.Pa1@kpnplanet.nl

Laat het uw parochie ook even weten.....

* als u ziek bent, thuis of in het ziekenhuis.....
* als u eens wilt praten met iemand van de kerk.....
* als u een pastor zou willen spreken.....
* of iemand van de communicatiegroep

Gaat U verhuizen

Help onze administratie. 
Geef uw verhuizing door aan de parochieadministratie. 
Zet de volgende gegevens op een briefje en doe deze in de brievenbus van de pastorie:

Naam/Voornaam .............................................
Geboortedatum .............................................
Huidige adres .............................................
Postcode/plaats .............................................
Verhuisdatum .............................................
Nieuw adres .............................................
Postcode/plaats .............................................
Gezinsleden M/V Geboortedatum
........................ M/V ......................................
........................ M/V ......................................
........................ M/V ......................................


 

Parochiebijdrage 
Telkenjare wordt de parochianen in het kader van de Actie Kerkbalans verzocht het parochiebestuur te laten weten welke parochiebijdrage zij willen geven. 

Nieuwe parochianen kunnen hierover eventueel tussentijds informatie inwinnen bij de penningmeester of de parochieadministratie.

Misintenties kunt u opgeven aan de parochieadministratie.

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS