Parochieblad

REDACTIEADRES

Wilhelminasingel 2a - 7741 HK Coevorden

 

Vragen of klachten over de bezorging

Suzan Schepers, telefoon 517475

 

Leden redactiegroep

Annelies Wittendorp,  tel. 519279

Marian Stroeve,           tel. 512284

Wim Huisman,             tel. 512752

Jan Tinga,                     tel. 512382

Chris Leijendekker,     tel. 512452 (E-mail: typograaf@ziggo.nl)

 

Kopij inleveren op het redactieadres vóór 23 april 2017.

Kopij die niet voor bovenstaande datum is ingeleverd, wordt niet meer in het

volgende nummer opgenomen.

Ingezonden mededelingen, welke niet zijn ondertekend en voorzien van

naam en adres van de afzender, worden niet geplaatst.

 

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS