Parochieblad - Incasseren abonnementsgeld

Veel parochianen hebben in het verleden een machtiging afgegeven aan de parochie voor het incasseren van het abonnementsgeld van het parochieblad waarvoor onze hartelijke dank. Het is de bedoeling om omstreeks 10 juni het abonnementsgeld te incasseren.

Het abonnementsgeld bedraagt € 8,50 per jaar, bij verzending per post

€ 20,00 per jaar.

Bezorging parochieblad:                  

Het parochieblad wordt in onze parochie bezorgd door kinderen van de basisschool. Wij zijn blij dat deze jonge parochianen zich op deze manier willen inzetten voor de parochie. Meestal gaat het goed met de bezorging, soms gaat er iets mis. Neem dan contact op met
Renate Meijer tel.  54 21 70
Of
het parochiesecretariaat, tel. 54 12 76 of via olv.parochie@hetnet.nl

Dit parochieblad wordt nog rondgebracht door de vertrouwde bezorger van het afgelopen jaar, na de zomervakantie kan het zijn dat uw parochieblad wordt gebracht door een ander. Alle jongens en meisjes die het afgelopen jaar het parochieblad hebben rondgebracht, hartelijk dank en de nieuwe bezorgers alvast veel succes toegewenst. Gelukkig hebben we ook iemand bereid gevonden die de taak van het verdelen van de parochiebladen op zich wel nemen. Renate Meijer gaat dit vanaf nu verzorgen, we wensen haar heel veel succes. Voor vragen over de bezorging kunt u terecht bij Renate, tel. 54 21 70 of het parochiesecretariaat, tel. 54 12 76

Voor meer informatie of een abonnement, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat,

tel. 0524 – 54 12 76 of via email olv.parochie@hetnet.nl

Het redactie adres is Zuidersloot 59, 7765 AG  Weiteveen. Tel 0524 – 54 12 76 , olv.parochie@hetnet.nl

 

Andere indeling Parochieblad
In ons samenwerkingsverband Immanuel is besloten de parochiebladen van onze parochies dezelfde indeling te geven. Deze indeling is als volgt:

  • Op de binnenkant van de kaft komt algemene informatie voor alle 5 parochies (zoals gegevens en bereikbaarheid pastores, etc.) te staan.
  • Een voorwoord van onze bisschop, Mgr. de Korte of iemand anders.
  • Informatie uit het samenwerkingsverband Immanuel.
  • Informatie uit eigen parochie.
  • Algemene informatie van het bisdom en ander kerkelijk nieuws.
  • Achterkant met eigen overzicht van werkgroepen e.d.
Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS