Incasseren abonnementsgeld
In de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede hebben veel  parochianen in het verleden een machtiging afgegeven voor het incasseren van het abonnementsgeld voor het parochieblad, waarvoor onze hartelijke dank. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks rond 10 juni geïncasseerd.

In onderstaand schema ziet u wanneer u in 2018
de kopij en misintenties kunt inleveren en wat de looptijd is van de parochiebladen

Parochieblad Langs de Lijn – O.L.V. Koningin van de Vrede

Misintenties en kopij inleveren

Looptijd van het parochieblad 

         van                                   tot en met

woensdag

14 maart

zaterdag

24 maart

vrijdag

11 mei

woensdag

2 mei

zaterdag

12 mei

vrijdag

15 juni

woensdag

6 juni

zaterdag

16 juni

vrijdag

20 juli

woensdag

11 juli

zaterdag

21 juli

vrijdag

14 september

woensdag

5 september

zaterdag

15 september

vrijdag

2 november

woensdag

24 oktober

zaterdag

3 november

vrijdag

14 december

donderdag

6 december

zaterdag

15 december

vrijdag

18 januari

Het abonnementsgeld bedraagt € 8,50 per jaar, bij verzending per post  € 20,00 per jaar.

Bezorging parochieblad:  
Het parochieblad wordt in de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede bezorgd door kinderen van de basisschool. Wij zijn blij dat deze jonge parochianen zich op deze manier willen inzetten. Meestal gaat het goed met de bezorging, soms gaat er iets mis. Neem dan contact op met

Renate Meijer,                     telefoonnummer: 54 21 70 of
Parochiesecretariaat,          telefoonnummer: 54 12 76 of
via de mail:                          olv.parochie@hetnet.nl

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS