- Incasseren abonnementsgeld
In de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede hebben veel  parochianen in het verleden een machtiging afgegeven voor het incasseren van het abonnementsgeld van het parochieblad, waarvoor onze hartelijke dank. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks rond 10 juni geïncasseerd.

Het abonnementsgeld bedraagt € 8,50 per jaar, bij verzending per post  € 20,00 per jaar.

Bezorging parochieblad:  
Het parochieblad wordt in de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede bezorgd door kinderen van de basisschool. Wij zijn blij dat deze jonge parochianen zich op deze manier willen inzetten. Meestal gaat het goed met de bezorging, soms gaat er iets mis. Neem dan contact op met

Renate Meijer,                     telefoonnummer:  54 21 70 of
Parochiesecretariaat,          telefoonnummer: 54 12 76 of
via de mail:                           olv.parochie@hetnet.nl

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS