Tarieven 2018 voor Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede, Weiteveen

Vieringen

H. Doopsel                                                     €        35,00     inclusief. doopkaars

Huwelijk                                                         €      400,00     inclusief koor en bijbel

Uitvaart                                                          €     400,00     inclusief. koor

Gebedsdienst in aula of crematorium           €      400,00     na overleg met pastores

Begeleiding naar crematorium                      €      100,00

Alleen avondwake                                         €      175,00

In principe wordt geen avondwake gehouden in de aula.

 

Misintenties                                                    €          5,00

Bijdrage Communiecatechese                      €        25,00

Bijdrage Vormselcatechese                          €        25,00

 

Kerkhof ‘O.L.V. Koningin van de Vrede’

Tarief fundering kopstuk (vak D)                   €        75,00

Grafrechten voor 30 jaar -

enkel (urnen) graf                                          €      330,00

dubbel ( urnen ) graf                                      €      660,00    

bijgezette urn in bestaand graf                      €      330,00

Verlenging van grafrechten per 10 jaar         €      110,00

Grafdelven                                                     €      130,00

Urnbijzetting in bestaand graf                       €      130,00

Als het grafdelven wordt uitbesteed aan een bedrijf, worden de in rekening gebrachte kosten doorberekend.

Voor parochianen die géén of minder dan de minimumbijdrage betalen in het kader van de Actie Kerkbalans gelden opslagen van 100% en 50% op de vermelde tarieven.
In de Immanuelparochie geldt een minimumbijdrage van
€ 75,00 per persoon, per jaar  voor parochianen van 18 jaar en ouder.


Abonnement “ Langs de lijn”

Bezorgd in Weiteveen                                   €          8,50

Verzonden per post                                       €        20,00

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS