Contact

Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede
Adres van de kerk:

Zuidersloot 59
7765 AG  Weiteveen
Telefoon:            0524 – 54 12 76
 Mail:                   olv.parochie@hetnet.nl

Opening parochiesecretariaat Weiteveen
Het parochiesecretariaat is iedere vrijdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur in de pastorie, Zuidersloot 59, tel. 0524 – 541276.
email: olv.parochie@hetnet.nl. U bent van harte welkom voor het doorgeven van misintenties en vragen over allerlei parochiële zaken.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.immanuelparochie.nl.

Vieringen op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 9.30 uur. Zie hiervoor vieringen

UITVAARTEN

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van

za. 12 mei t/m vr. 18 mei

met

pastoor  Tjepkema

0524-512776

  ,,

za. 19 mei t/m vr. 25 mei

  ,,

diaken   Wielens

06-24511066

  ,,

za. 26 mei t/m vr.   1 juni

  ,,

pastoor  Tjepkema

0524-512776

  ,,

za.   2 juni t/m vr.   8 juni

  ,,

diaken   Wielens

06-24511066

  ,,

za.   9 juni t/m vr. 15 juni

  ,,

pastoor  Tjepkema

0524-512776

  ,,

za. 16 juni t/m vr. 22 juni

  ,,

diaken   Wielens

06-24511066

,,

za. 23 juni t/m vr. 29 juni

  ,,

pastoor  Tjepkema

0524-512776

,,

za. 30 juni t/m vr.   3 aug.

  ,,

diaken   Wielens

06-24511066

In elke geloofsgemeenschap van de Immanuelparochie is een bezoekgroep actief, deze mensen brengen graag een bezoek aan zieken en ouderen. Het streven van de werkgroep zieken en ouderen in Weiteveen is om ouderen vanaf 80 jaar minimaal een keer per jaar te bezoeken. Parochianen van wie wij op de hoogte zijn dat zij ziek zijn, ontvangen een kaartje of worden bezocht als zij dat op prijs stellen. Hiervoor zijn we afhankelijk van de signalen van anderen, we weten niet alles. Bij ziekte of een ziekenhuisopname is het dan ook belangrijk dat de informatie aan ons wordt doorgegeven. Wilt u ons laten weten dat een bezoek van de bezoekgroep welkom is? U mag ook bezoek vragen voor een familielid.

Lenie Blaauw                       tel. 0524-541866

Annie Conen                        tel. 0524-542193

Marian Hermans                  tel. 0524-541589

Angela Mensen                   tel. 0524-541464

Jo Nijenstein                        tel. 0524-541792

Lida Wegkamp                    tel. 0524-542044

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt in overleg met de ouders gepland

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen aan pastoor Tjepkema en diaken Wielens en aan het parochiesecretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS