Bestuur

Parochiebestuur

S. Hermans (vice-voorzitter
Tel:  0524-541589

M.Gerth  (penningmeester)
Tel:   0524 - 541436

J. Blaauw, 

H. Wegkamp
Tel:  0524 - 542044

J.H.B. Nijenstein              
Tel:  0524 – 54 17 92 

Het rekening nummer van het parochiebestuur is  35 83 60 250
IBAN:   NL97 RABO 0358360250
Het rekeningnummer voor de betaling van kerkbijdrage is 13 67 04 573
IBAN:    NL92 RABO 0136704573

IBAN nummer en SEPA

Beste parochianen,

Per 1 februari 2014 is het IBAN nummer verplicht. Met de invoering van het nieuwe IBAN nummer en SEPA wordt van de parochie verwacht dat aan elke parochiaan die een machtiging voor betaling van kerkbijdrage aan de parochie heeft afgegeven, een brief wordt gestuurd. Deze brief wordt een keer per jaar gestuurd. In januari hebben wij de brieven gestuurd aan de mensen die in januari kerkbijdrage betalen. Mensen die in een andere maand kerkbijdrage betalen krijgen binnenkort een brief. In de brief staan een aantal gegevens die automatisch door ons computersysteem worden vermeld.

Er staat vermeld:

Ons incassant ID:

dit nummer wordt automatisch vermeld

Het machtigingskenmerk:

wordt ook automatisch vermeld

De ingangsdatum:

wordt ook automatisch vermeld

Het periode bedrag

dit is het bedrag dat u in het verleden op de machtiging hebt ingevuld

De frequentie:

dit geeft aan hoe vaak u kerkbijdrage per jaar betaald

Uw bankrekening nummer:

dit is uw rekeningnummer waarvan u de kerkbijdrage betaalt, dit nummer wordt automatisch vermeld.

De bankidentificatiecode (BIC):

wordt automatisch vermeld

 

Naam van de rekeninghouder:

wordt automatisch vermeld.

Daaronder staan een aantal regels die verwarring kunnen oproepen.

De kerkbijdrage wordt rond de 28e van de maand afgeschreven.

Als u in het verleden hebt aangegeven per maand te willen betalen, vindt de afschrijving per maand plaats, heeft u aangegeven per kwartaal te willen betalen wordt het eens per kwartaal afgeschreven in de genoemde maanden, dit geldt ook voor de halfjaarbetaling. De jaarbetaling vindt ook plaats in de maand die u hebt aangegeven.

Wij begrijpen dat deze tekst verwarring oproept maar het is helaas een standaard stukje dat we nog niet kunnen aanpassen. Hopelijk lukt dit nog wel en wordt de brief minder verwarrend. Mocht u vragen hebben over de brief die u in januari hebt ontvangen of binnenkort zult ontvangen, neem dan contact op met de parochie. Tel. nr.: 541276 of mail olv.parochie@hetnet.nl

Het parochiebestuur.

 

 

 


 

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS