Tarieven kerkelijke diensten 2024

In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gelden voor 2024.

De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .
Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de tarieven volgens bovenstaand voorbeeld:

 

 

Basis tarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief
100 %  toeslag 

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€   36,50

€   54,50

€   72,50

Bijdrage Communie Catechese

€   26,00

€   39,00

€   52,00

Bijdrage Vormselcatechese

€  26,00

€   39,00

€   52,00

Huwelijksviering

€  466,00

€  699,00

€ 932,00

Uitvaart

€  466,00

€  699,00

€  932,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  466,00

€  699,00

€ 932,00

Begeleiding naar crematorium

€  129,50

€  194,50

€  259,00

Alleen avondwake

€  207,00

€  310,50

€ 414,00

 

 

 

 

Misintenties ongeacht de betaalde kerkbijdrage

€      5,50

 

 

Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij dhr. Sjef Hermans - penningmeester Immanuel, 
bij de budgethouders of bij één van de leden van het parochiebestuur.

 

Tarieven R.-K. Begraafplaatsen van de Immanuelparochie

De tarieven van de katholieke begraafplaatsen zijn - zowel wat de graven als de urnenmuur betreft - veel lager dan de tarieven die de gemeente Emmen en Coevorden hanteren bij de gemeentelijke begraafplaatsen.
De R.-K. begraafplaatsen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Coevorden en Steenwijksmoer staan open staan voor alle parochianen van de Immanuelparochie, ongeacht de plaatselijke geloofsgemeenschap waartoe zij behoren.

TARIEVENTABEL R.-K. Begraafplaatsen Immanuel Parochie –
locaties Nieuw-Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer

Voor het vestigen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven *1 )

 

 

A
Basistarief

B
Basistarief incl.
50 % toeslag

C
Basistarief incl.
100 % toeslag 

1

Enkel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar
(Gezien de samenstelling van de grond is dit in Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk)

€   500,00

€   750,00

€  1000,00

2

Enkel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

€   700,00

€  1050,00

€  1400,00

3

Dubbel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar
(Gezien de samenstelling van de grond is dit in Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk)

€  1000,00

€  1500,00

€  2000,00

4

Dubbel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar
(Onder een dubbelgraf wordt verstaan twee naast elkaar of twee boven elkaar)

€  1400,00

€  2100,00

€  2800,00

5

Een kindergraf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar
(Gezien de samenstelling van de grond is dit in Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk)

€   200,00

€   300,00

€   400,00

6

Een kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar:

€  350,00

€   525,00

€   700,00

7

Het bijzetten van een enkele urn in de urnenmuur of
urnengraf voor een tijdvak van twintig (20) jaar

€   500,00

€   750,00

€  1000,00

8

Uitstrooiing van de as van één persoon op het stooiveld van de begraafplaats €  100,00 € 150,00 € 200,00
9

Verwijderingsbijdrage voor een enkele grafkelder;
deze bijdrage wordt na het plaatsen van de grafkelder in rekening gebracht

€   500,00 €   750,00 € 1000,00
10

Verwijderingsbijdrage voor een dubbele grafkelder, naast elkaar of boven elkaar;
deze bijdrage wordt na het plaatsen van de grafkelder in rekening gebracht

€   800,00 €  1200,00 € 1600,00

 

Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf geldt het tarief van een enkel graf (zie punt 1 en 2)
( Hierdoor wordt een enkel graf een dubbel graf)

 

Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf geldt het tarief van een enkel graf  (zie punt 1, 2 en 8)
( Hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf*2) 

 *1 ) Indien voor de Actie Kerkbalans minstens het normbedrag ( € 75,00) wordt betaald,
      gelden de bedragen in kolom A - dit is het Basistarief;
      
indien er minder wordt betaald, wordt naar rato een toeslag in rekening gebracht.
      Voorbeelden van het Basistarief inclusief de toeslag staan in de tweede en derde kolom vermeld.

 *2) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen,
      bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten plus één of twee asbussen.
      De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht.
      Wanneer dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar grafrust is,
      moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd.

Voor het verlengen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven

 

 

Vijf (5) jaar

Tien (10) jaar

 

1

Verlengen van grafrecht van een enkel graf

€   100,00

€   200,00

 

2

Verlengen van grafrecht van eendubbel graf

€   200,00

€   400,00

 

3

Verlengen van grafrecht van een kindergraf

€    50,00

€   100,00

 

4

Verlengen van grafrecht van een familiegraf – drie (3) overledenen

€   300,00

€   600,00

 

5

Verlengen van grafrecht van een familiegraf – vier ( 4) overledenen

€   400,00

€   800,00

 

6

Verlengen van grafrecht voor urnnis of urngraf ( per asbus ) 

 €  100,00

         €  200,00

 

 

Omdat het grafdelven door de locatie wordt geregeld dan wel uitbesteed, is voor het grafdelven geen eensluidend tarief binnen de Immanuelparochie. U kunt bij de geloofsgemeenschap informeren naar de hoogte van het tarief.

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVENTABEL R.-K. Begraafplaatsen Immanuel Parochie –
locatie Weiteveen

De tarieven voor de R.-K. Begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen zijn momenteel nog lager dan de tarieven die gelden voor de andere R.-K. Begraafplaatsen maar worden jaarlijks verhoogd.

Voor de R.-K begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen gelden in 2023 de volgende tarieven *1 )

 

 

A
Basistarief

B
Basistarief incl.
50 % toeslag

C
Basistarief incl.
100 % toeslag

1

Grafrecht voor een enkel (urnen) graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

€   500,00

€   750,00

€   1000,00

2

Grafrecht voor een dubbel (urnen) graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar
(Onder een dubbelgraf wordt in Weiteveen verstaan twee naast elkaar)

 €  1000,00

€ 1500,00 

€  2000,00

3

Grafrecht voor het bijzetten van een urn in een ( urnen )graf (30) jaar

€   500,00

€  750,00

€  1000,00

4

Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf geldt het tarief van een enkel graf (zie punt 1)   (Hierdoor wordt een enkel graf een dubbel graf)

 

 

 

5

Grafrecht voor een kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

€   500,00

€  750,00

€   1000,00

6

Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf , geldt het tarief van een enkel graf ( zie punt 1)  (Hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf *2))

 

 

 

7

Grafrecht voor urnbijzetting in de urnenmuur, twintig (20) jaar

€   500,00 €  750,00 €   1000,00
8

Grafrecht voor urnbijzettin in de urnenmuur, dertig (30) jaar

€   700,00 €  1050,00 € 1400,00 
9

Het verlengen van het grafrecht urnenmuur, tien (10) jaar

€   200,00 €  300,00 €  400,00

10

Het verlengen van het grafrecht van een enkel graf, tien (10) jaar

€   150,00

 

 

11

Het verlengen van het grafrecht van een dubbel graf, tien (10) jaar

€   300,00

 

 

12

Het delven van een graf (Indien uitbesteed, worden kosten doorberekend)

€   200,00

 

 

13

Kosten voor de fundering van één (1) kopstuk (vak D)

€    75,00

 

 

14

Muurplaat voor urnenruimte in de urnenmuur

€ 100,00

   

15

Uitstrooiing van de as van één persoon op het strooiveld van de begraafplaats €  100,00  €  150,00   €   200,00
16 Verwijderingsbijdrage voor een enkele grafkelder;
deze bijdrage wordt na het plaatsen van de grafkelder in rekening gebracht
€   500,00 €   750,00 €  1000,00
17 Verwijderingsbijdrage voor een dubbele grafkelder, naast elkaar of boven elkaar;
deze bijdrage wordt na het plaatsen van de grafkelder in rekening gebracht
€   800,00 €  1200,00 €  1600,00

*1 ) Indien voor de Actie Kerkbalans minstens het normbedrag ( € 75,00) wordt betaald,   
      gelden de bedragen in kolom A - dit is het Basistarief;

      indien er minder wordt betaald, wordt naar rato een toeslag in rekening gebracht.
      Voorbeelden van het Basistarief inclusief de toeslag staan in de tweede en derde kolom vermeld.

*2) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen,
      bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten plus één of twee asbussen.
      De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht.
      Wanneer dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar is,
      moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd.

Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS