Geschiedenis

Eind 2009 werd duidelijk dat er één pastoraal team zou komen voor de vijf parochies in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer. Al meerdere jaren was er sprake van samenwerking tussen de drie parochies van Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Schoonebeek; zij hadden samen één pastoraal werkster. Er was ook sprake van samenwerking tussen de parochies Coevorden en Steenwijksmoer; zij hadden samen één priester.

In het voorjaar van 2010 kondigde het bisdom de komst aan van een kandidaat-priester later dat jaar voor de vijf parochies gezamenlijk. Vanaf 1 september 2010 hadden de vijf parochies één pastoraal team; naast de waarnemend pastoor bestond het team uit:

  • één priester-assistent, D.E. Ketelaar
  • één kandidaat-priester, T.T. Tjepkema
  • één pastoraal werkster, J.B.Z. Lange

Vooruitlopend op de komst van dat ene pastorale team spraken de vijf parochiebesturen uit te willen komen tot een samenwerkingsverband; belangrijkste doel was goede werkomstandigheden voor het pastorale team. Er werd een stuurgroep gevormd met twee vertegenwoordigers uit elke parochie. Na voorafgaande instemming van de vijf parochiebesturen is op 8 maart 2011 de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend in de stuurgroep.

Pastor Tjepkema werd op 21 mei 2011 tot priester gewijd. Per 1 september  2011 nam pastor Ketelaar afscheid; sinds die tijd bestond het pastorale team uit 2 personen, een priester en een pastoraal werkster.

Stuurgroep en pastores streefden er naar de samenwerking te laten groeien zodat de samenvoeging van de vijf parochies tot één nieuwe parochie geleidelijk en op een ontspannen manier tot stand kon komen. Deze aanpak werd gesteund door de parochiebesturen. Het formele fusieproces startte op 1 januari 2016, als streefdatum voor de nieuwe Immanuelparochie werd 1 januari 2018 gesteld.

Eind 2010 heeft de stuurgroep via de parochiebladen alle parochianen opgeroepen voorstellen in te dienen voor een naam van het samenwerkingsverband. Uit de binnengekomen suggesties is de naam "Immanuel" (God met ons) gekozen. De bisschop heeft positief gereageerd op het verzoek deze naam ook voor de toekomstige, samengevoegde, parochie te hanteren.

In januari 2016 hebben we afscheid genomen van J.B.Z. Lange als pastoraal werkster en hebben we F.J.M. Wielens als diaken kunnen verwelkomen.

Per 1 januari 2018 is drs. T.T. Tjepkema benoemd tot pastoor van de nieuwe Immanuelparochie; pastoor Tjepkema is tot 1 februari 2021 pastoor geweest van de Immanuelparochie.
Per 1 maart 2021 aanvaardde hij de benoeming tot pastoor van de H. Petrus en Paulusparochie in Heerenveen.

In juni 2021, op de 1e van de maand, werd B.J.J. Buit benoemd als pastoor van de Immanuelparochie;
op zaterdag 12 juni, werd pastoor Bernard Buit door de bisschop, Mgr. van den Hout, geinstalleerd als pastoor van de Immanuelparochie.

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS