Bestuur

Postadres parochie 
Wilhelminasingel 2a 
7741 HK Coevorden
telefoon: 0524 – 51 27 76 
email:     a.gortz@gmail.com

Bestuursleden Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe

Voorzitter
Pastoor B.J.J. Buit
Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
telefoon: 0524 - 21 10 96
e-mail: bjjbuit70@gmail.com

Vice-voorzitter
Paul Steffens  
De Waide 26  
7766 BW Nieuw-Schoonebeek
telefoon: 0524 – 54 16 02  /  06 - 10 69 94 67
email:     psteffens@live.nl

Secretaris, P & O en Communicatie
Ada Görtz-Oortmann
Ballastweg 30
7741 ZL Coevorden
telefoon: 06 – 86 66 54 26
email:     a.gortz@gmail.com

Penningmeester
Sjef Hermans  
Dordseweg 78
7765 AD  Weiteveen
telefoon: 0524 – 54 15 89  /  06 – 29 15 79 90
email:   jhermans8@ziggo.nl

Beheer begraafplaatsen
 

Gebouwen
Bernard Meulman 
Duitslandlaan 19
7761 HC Schoonebeek
telefoon:  0524 – 53 31 11  /  06 - 51 22 52 96 
email:      bernard_mm@hotmail.com

Veiligheid
 

Klik hier voor het RSIN-nummer en ANBI-publicatielink

 

Presentatie bestuur Immanuelparochie Zuidooost-Drenthe per 1 januari 2018


van links naar rechts: Paul Steffens, Joost Melenhorst, Ada Görtz, Bernard Meulman, Sjef Hermans en
pastoor Tjitze Tjepkema - tot 1 maart 2021 pastoor van de Immanuelparochie

Na de prachtige viering tijdens Maria Lichtmis, waarin onze bisschop, Mgr. Van den Hout de fusie van de Immanuelparochie heeft bezegeld en we stil hebben gestaan bij de benoeming van Tjitze Tjepkema tot onze pastoor,
kunnen we nu met recht zeggen dat we per 1 januari 2018 één parochie zijn.
We zijn trots dit te hebben bereikt.

Dank dan ook aan alle voormalige parochies voor het werk dat zij hiertoe hebben verzet,
maar vooral voor de goede samenwerking om dit te hebben kunnen bereiken.
Zonder u allen was dit niet gelukt!
Wij willen dan ook vooral het belang en de kracht van de lokale raden en vrijwilligers benadrukken.
Daarbij hanteren wij het motto: "Maximaal lokaal!"
We hebben hierbij alle vertrouwen in een blijvende goede samenwerking.
In komende parochiebladen zullen wij u nader informeren over actuele onderwerpen.

God zij met ons!

Het parochiebestuur

Per 1 januari 2018 zijn de parochies H. Bonifatius, O.L.V. Koningin van de Vrede, H. Nicolaas, H. Willibrordus en de H. Franciscus van Assisïe opgeheven en gefuseerd tot één nieuwe parochie.
Dit besluit van Mgr. dr. C.F. M. van den Hout is opgenomen in het Decretum.
Klik hier voor het Decretum parochie Immanuel

 

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS