Immanuel: "Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

Welkom

Bij de Immanuel parochie. Bestaande uit de R.K. geloofsgemeenschappen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website. Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben, laat het ons gerust weten!

De gemeenschappelijke parochies


Snel een antwoord:

Welkom op de site van de Immanuelparochie

 

        

Op zaterdag 12 juni ben ik door onze bisschop geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Immanuelparochie.
Graag wil ik mij aan u voorstellen.

Bijna eenenvijftig jaar geleden stond mijn wieg in Uithuizen,
gelegen in het Noorden van de provincie Groningen.
Een vlak wijds gebied, gelegen aan het Wad met vele boerenbedrijven.
Uithuizen is een Katholieke enclave in het Noorden van Groningen.
Ik ben de tweede uit een gezin van drie kinderen.

Na de middelbare school periode ben ik de verpleging ingegaan.
Ruim 15 jaar heb ik met veel plezier in de verpleging gewerkt.
De eerste jaren als A-Verpleegkundige en de laatste 5 jaar als Dialyse-verpleegkundige.
In 1998 heb ik gehoor gegeven aan die andere roeping, de roeping tot het priesterschap.
Ik ben toen gaan studeren aan priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.
Een opleiding voor late roepingen ofwel voor late antwoorders waar ik mijzelf ook toe reken.

Op 27 november 2004 ben ik tot priester gewijd. 
Daarna werd ik benoemd tot priester in de parochies Assen, Roden en Zuidlaren.
Vervolgens werd ik 2009 benoemd in de HH. Petrus en Paulusparochie in Zuidoost Friesland en
in 2014 in de H. Norbertusparochie in Oost-Groningen.

Naast het gewone pastoraat, was ik tot voor kort ook
voorzitter van de Diocesane Werkgroep Partnerverlies van ons bisdom.
Waarschijnlijk zullen een aantal mensen mij van deze ontmoetingsdagen kennen.
Daarnaast ben ik ook reisleider en organiseer ik parochiereizen naar diverse bestemmingen waaronder Israël en Jordanië.
Als Maria vereerder heb ik ook regelmatig bedevaarten begeleid naar Lourdes en Heede.

In mijn vrije tijd mag ik naast het reizen ook graag een museum bezoeken of wandelen in de natuur.
Ook vind ik het fijn om mijn familie, vrienden en bekenden te ontmoeten.

Als pastoor mag ik de komende jaren een stukje met u meelopen in de Immanuelparochie.
Ik mag uw herder zijn.
Als herder zal ik proberen om de kudde te volgen,
soms voor de kudde aan en soms achter de kudde aan.
En dit alles naar het voorbeeld van Jezus Christus, onze goede Herder.

Samen met u hoop ik op weg te gaan.
Samen zijn we sterk en samen vormen we Gods Kerk.
Het is een mooie uitdaging en samen met u en
met mijn collega, diaken Frans Wielens heb ik er alle vertrouwen in.

In de eerste 100 dagen zal de nadruk voornamelijk liggen op het kennismaken en
vertrouwd te raken binnen de geloofsgemeenschappen in de Immanuelparochie.

Ik heb er zin aan om u te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Bernard Buit, pastoor

Klik hier voor het interview van Esselien de Groot met pastoor Buit op CoevorderNieuws.nl

Zaterdag 12 juni is pastoor Bernard Buit tijdens de Eucharistieviering door Mgr. C.F.M .van den Hout
geinstalleerd als pastoor van de Immanuelparochie.
Helaas konden een beperkt aantal parochianen de viering bijwonen.
U kunt de installatieviering nog terugkijken via YouTube, dit kan door te klikken op deze link.

In de komende tijd hoopt pastoor Buit voor te gaan in de eucharistievieringen
in de geloofsgemeenschappen van de Immanuelparochie.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website.
Heeft u vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten! 
Stuur een mail naar olv.parochie@hetnet.nl

De Immanuelparochie wordt gevormd door de volgende geloofsgemeenschappen:

  • H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
  • O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
  • H. Nicolaas te Schoonebeek
  • H. Willibrordus te Coevorden
  • H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer

Doelstellingen van de Immanuelparochie zijn:

  • Het bevorderen van samenwerking op het vlak van liturgie, catechese en diaconie
  • Het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de koren, kosters en overige werkgroepen in de vijf geloofsgemeenschappen
  • Het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden voor de leden van het pastorale team
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de locatieraden – maximaal lokaal.

Bestuur:

Pastoor B.J.J. Buit, voorzitter, 
Coevorden
P.G.H. Steffens, vicevoorzitter
Nieuw-Schoonebeek
A.M. Görtz – Oortmann, secretaris, P&O en communicatie
Coevorden
J.H. Hermans, penningmeester
Weiteveen
G.H.J. Melenhorst, begraafplaatsen
Steenwijksmoer
B.H.J. Meulman, gebouwen
Schoonebeek

De RK Parochie Immanuel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK nummer 74795775

Klik hier voor het RSIN-nummer en ANBI-publicatielink

Overweegt u een periodieke gift aan uw geloofsgemeenschap?
Via deze link naar de Belastingdienst kunt u het benodigde formulier downloaden.