Immanuel: "Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

Welkom

Bij de Immanuel parochie. Bestaande uit de R.K. geloofsgemeenschappen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website. Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben, laat het ons gerust weten!

De gemeenschappelijke parochies


Snel een antwoord:

Welkom op de site van de Immanuelparochie

Afscheid diaken Frans Wielens

In november van dit jaar bereikt diaken Frans Wielens de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 6 maanden.
De pastor heeft besloten zijn werkzaamheden voor onze Immanuelparochie te beëindigen
om zoals dat wordt genoemd ‘met emeritaat te gaan’.

We wisten al lang dat dit moment zou komen;
in het 2e nummer van het parochieblad van dit jaar schreef pastor Wielens,
in zijn terugkerende column, over zijn aanstaande pensioen.

Naarmate het jaar vorderde konden we aan het idee wennen;
het tijdstip van afscheid komt nu met rasse schreden dichterbij.
Er is een werkgroep in het leven geroepen die het afscheid,
en alles wat daarbij komt kijken, voorbereidt.

Pastor Wielens neemt afscheid in het weekend van 1 en 2 oktober 2022
tijdens een viering in het westen en een viering in het oosten van onze parochie.
Op zaterdag 1 oktober is een afscheidsviering gepland in de kerk van de H. Willibrordus in Coevorden,
de viering begint om 19.00 uur en na de viering is het mogelijk afscheid van pastor Frans Wielens te nemen
in het Sint Antoniusgebouw, achter de kerk in Coevorden.
Het grootkoor Cantemus Domino van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus verzorgt de zang tijdens deze viering.

Zondag 2 oktober wordt het afscheid van pastor Wielens gevierd
in de kerk van de H. Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek.
Deze viering begint om 9.30 uur,
dameskoor akKOORd en het herenkoor uit Weiteveen zullen in de viering de zang verzorgen.
Na de viering is het mogelijk afscheid te nemen in de Dorpshoeve aan de Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek.

U bent allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een van de afscheidsvieringen in Coevorden of Nieuw-Schoonebeek.

Even terugblikken
Frans Wielens werkte in de jaren 1988 tot 2000 als pastor / diaken in de Rooms-Katholieke Parochies /  Geloofsgemeenschappen van de
(huidige) Heilige Kruis parochie (Kanaalstreek):
Maria Ten Hemelopneming - Stadskanaal
H. Antonius van Padua - Musselkanaal
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes - Mussel-Kopstukken
St. Joseph - ZandbergSt. Willibrordus -Ter Apel

In 2000 maakte hij de overstap naar de (huidige) Goede Herder parochie (Emmen-Erica) en werkte pastor Wielens in
Z. Titus Brandsma - Emmen
H. Gerardus Majella – Barger-Oosterveld
H. Franciscus van Assisi - Emmerschans
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - Erica

Per 1 maart 2016 mochten wij pastor Wielens als diaken verwelkomen in het toenmalige samenwerkingsverband,
de huidige R.-K. Parochie Immanuel Zuidoost-Drenthe waaronder de geloofsgemeenschappen
H. Bonifatius - Nieuw-Schoonebeek
O.L.V. Koningin van de Vrede - Weiteveen
H. Nicolaas - Schoonebeek
H. Willibrordus - Coevorden
H. Franciscus van Assisië – Steenwijksmoer

Na het afscheid van pastor José Lange op 24 januari 2016 konden we op 26  februari 2016
diaken Frans Wielens tijdens de presentatieviering in Nieuw-Schoonebeek verwelkomen
in wat toentertijd ‘Samenwerkingsverband Immanuel’ heette.



Afscheid op 1 en 2 oktober 2022
Wij hebben als parochie veelvuldig een beroep kunnen doen op pastor Wielens.
Velen van u hebben hem leren kennen tijdens de ‘gewone’ weekendvieringen of een van de vele uitvaarten,
het voorbereiden van de uitvaart van een dierbare of door ontmoetingen in het parochiepastoraat.
Ook mocht de pastor op weg gaan met ouders van dopelingen,
met jongeren (en hun ouders) ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel en
met  (in de meeste gevallen) jonge mensen die zich op het sacrament van het huwelijk hebben voorbereid.
Tijdens de Vastenwandeling gaf pastor Wielens altijd acte de présence,
ook heeft hij met veel plezier avonden verzorgd over bijvoorbeeld Rembrandt en de Hongerdoeken.
In de afgelopen zes jaren heeft pastor Wielens veel parochianen leren kennen;
het ontmoeten van parochianen en de gesprekken die volgden zijn
voor de pastor heel belangrijk en waardevol geweest.

Om deze periode op een mooie manier af te sluiten bent u daarom
ook van harte uitgenodigd voor een van de afscheidsvieringen;
op zaterdag 1 oktober is de viering om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk in Coevorden,
op zondag 2 oktober begint de viering om 9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk in Nieuw-Schoonebeek.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website.
Heeft u vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten! 
Stuur een mail naar olv.parochie@hetnet.nl

De Immanuelparochie wordt gevormd door de volgende geloofsgemeenschappen:

  • H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
  • O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
  • H. Nicolaas te Schoonebeek
  • H. Willibrordus te Coevorden
  • H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer

Doelstellingen van de Immanuelparochie zijn:

  • Het bevorderen van samenwerking op het vlak van liturgie, catechese en diaconie
  • Het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de koren, kosters en overige werkgroepen in de vijf geloofsgemeenschappen
  • Het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden voor de leden van het pastorale team
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de locatieraden – maximaal lokaal.

Bestuur:

Pastoor B.J.J. Buit, voorzitter, 
Coevorden
P.G.H. Steffens, vicevoorzitter
Nieuw-Schoonebeek
A.M. Görtz – Oortmann, secretaris, P&O en communicatie
Coevorden
J.H. Hermans, penningmeester
Weiteveen
G.H.J. Melenhorst, begraafplaatsen
Steenwijksmoer
B.H.J. Meulman, gebouwen
Schoonebeek

De RK Parochie Immanuel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK nummer 74795775

Klik hier voor het RSIN-nummer en ANBI-publicatielink

Overweegt u een periodieke gift aan uw geloofsgemeenschap?
Via deze link naar de Belastingdienst kunt u het benodigde formulier downloaden.