Immanuel: "Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

Welkom

Bij de Immanuel parochie. Bestaande uit de R.K. geloofsgemeenschappen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website. Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben, laat het ons gerust weten!

De gemeenschappelijke parochies


Snel een antwoord:

Welkom op de site van de Immanuelparochie


Eerste lustrum van de Immanuelparochie

Op 1 januari van dit jaar is het 5 jaar geleden dat de R.-K. Parochie Immanuel werd opgericht.
Na een gedegen voorbereiding door ‘de Stuurgroep’ kon 1 januari 2018 de boeken ingaan als fusiedatum;
2 februari  -  Maria Lichtmis – Jezus wordt in de tempel opgedragen - werd vastgelegd
als de datum waarop de ‘verjaardag’ van de nieuwe parochie wordt gevierd.

Op zaterdag 4 februari vieren we het 5-jarig jubileum met een eucharistieviering in Coevorden;
voor de viering kunnen kinderen kaarsen versieren en worden ze getrakteerd op pannenkoeken;
de kinderen die hieraan mee willen doen, worden om 17.30 uur verwacht in het Antoniusgebouw.
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in het Sint Antoniusgebouw.

Op zondag 5 februari vieren we het 5-jarig jubileum tijdens een eucharistieviering in Weiteveen.
Aansluitend aan die viering is er koffie en thee en wordt u getrakeerd op pannenkoeken
in het Veenloopcentrum naast de kerk in Weiteveen.
U bent allen van harte welkom bij deze vieringen.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website.
Heeft u vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten! 
Stuur een mail naar olv.parochie@hetnet.nl

De Immanuelparochie wordt gevormd door de volgende geloofsgemeenschappen:

  • H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
  • O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
  • H. Nicolaas te Schoonebeek
  • H. Willibrordus te Coevorden
  • H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer

Doelstellingen van de Immanuelparochie zijn:

  • Het bevorderen van samenwerking op het vlak van liturgie, catechese en diaconie
  • Het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de koren, kosters en overige werkgroepen in de vijf geloofsgemeenschappen
  • Het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden voor de leden van het pastorale team
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de locatieraden – maximaal lokaal.

Bestuur:

Pastoor B.J.J. Buit, voorzitter, 
Coevorden
P.G.H. Steffens, vicevoorzitter
Nieuw-Schoonebeek
A.M. Görtz – Oortmann, secretaris, P&O en communicatie
Coevorden
J.H. Hermans, penningmeester
Weiteveen
Vacant, begraafplaatsen
Steenwijksmoer
B.H.J. Meulman, gebouwen
Schoonebeek

De RK Parochie Immanuel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK nummer 74795775

Klik hier voor het RSIN-nummer en ANBI-publicatielink

Overweegt u een periodieke gift aan uw geloofsgemeenschap?
Via deze link naar de Belastingdienst kunt u het benodigde formulier downloaden.