Vieringen

 

Parochie secretariaat 

Het parochiesecretariaat is op vrijdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur in de pastorie, Zuidersloot 59, tel. 0524 – 54 12 76.

email: olv.parochie@hetnet.nl.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.immanuelparochie.nl
Bankrelatie: Rabobank          IBAN : NL97 RABO 0358 3602 50
t.n.v. Immanuel parochie - Weiteveen

Inleveren misintenties:

Ook kunt u misintenties inleveren via de brievenbus in de voordeur van de pastorie, Zuidersloot 59. Vermeld naast de gevraagde intenties ook duidelijk uw naam en tel. nr. zodat wij u bij eventuele onduidelijkheden kunnen bellen.

Inleveren misintenties: Woensdag 15 januari tussen 18.30 en 19.30 uur.

4e zondag van de Advent

Zondag 22 dec.         9.30 uur         Eucharistieviering

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

Koor:                           Samenzang


Kerstavond

Dinsdag 24 dec.        18.00 uur       Kinderhulde

Werkgroep kinderhulde en pastor Wielens,

met medewerking van het kinderkoor ‘De Vrolijke Klanken’


Kerstmis - Nachtmis

Dinsdag 24 dec.        22.00 uur       Eucharistieviering    Extra collecte PCI

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

Koor:                           Herenkoor


Kerstmis

Woensdag 25 dec.    9.30 uur         Woord- en Communieviering Extra collecte PCI

Voorganger:                Liturgiegroep

Koor:                           akKOORd


Tweede Kerstdag

Donderdag 26 dec.   10.00 uur       Parochiële Eucharistieviering in Schoonebeek

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

 

Zaterdag 28 dec.       geen vieringen in de parochiekerken

 

Zondag 29 dec.         9.30 uur         Woord- en Communieviering in Nw.-Schoonebeek

 

Zondag 29 dec.         11.00 uur        Eucharistieviering in Steenwijksmoer

Voorganger:                Mgr. Van den Hout

 

Dinsdag 31 dec.        19.00 uur       Parochiële eucharistieviering in Schoonebeek

 

Woensdag 1 jan.       11.00 uur       Parochiële eucharistieviering in Coevorden


Driekoningen – Openbaring des Heren

Zondag 5 jan.            9.30 uur         Woord- en Communieviering

Na de viering Koffiedrinken

Voorganger:                Pastor Wielens

Koor:                           Herenkoor


Doop van de Heer

Zondag 12 jan.          9.30 uur          Eucharistieviering

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

Koor:                           akKOORd


Tweede zondag door het jaar –Gebedsweek voor Eenheid van de Christenen

Zondag 19 jan.          9.30 uur         Woord- en Communieviering

Voorganger:                Pastor Wielens

Koor:                           Samenzang

 

Zondag 19 jan.          19.00 uur       Gebedsdienst  - Week van Gebed voor de eenheid

                                    Na de viering koffiedrinken

Voorganger:                Pastor Wielens

Koor:                           akKOORd

 

Woensdag 22 jan.     19.00 uur       Eucharistieviering

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

Koor:                           Samenzang


Derde zondag door het jaar

Zondag 26 jan.          9.30 uur          Eucharistieviering - Gezinsviering

Voorganger:                Pastoor Tjepkema

Koor:                           Kinderkoor
 

Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparochie en informatie zie het  rooster vieringen

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS