Vieringen

 

Parochie secretariaat – vakantie van 18 juli t.m. 5 augustus.

Het parochiesecretariaat is op vrijdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur in de pastorie, Zuidersloot 59, tel. 0524 – 54 12 76.

email: olv.parochie@hetnet.nl.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.immanuelparochie.nl
Bankrelatie: Rabobank          IBAN : NL97 RABO 0358 3602 50
t.n.v. Immanuel parochie - Weiteveen

Inleveren misintenties:

Woensdag 28 augustus         tussen 18.30 en 19.30 uur

Ook kunt u misintenties inleveren via de brievenbus in de voordeur van de pastorie, Zuidersloot 59. Vermeld naast de gevraagde intenties ook duidelijk uw naam en tel. nr. zodat wij u bij eventuele onduidelijkheden kunnen bellen.

Kopij voor nr. 7 (7 september t/m 11 oktober 2019)

kunt u inleveren tot en met woensdag 28 augustus 2019

 

14e zondag door het jaar - Terugkomviering EHC

zondag 7-juli                      9.30 uur Eucharistieviering                                      Pastoor Tjepkema     kinderkoor

15e zondag door het jaar

zondag 14-juli                   9.30 uur               Woord en Communieviering         Liturgiegroep             Herenkoor

16e zondag door het jaar

zondag 21-juli                   9.30 uur               Eucharistieviering                         Pastoor Tjepkema     Samenzang

woensdag 24-juli             18.00 uur            Aanbidding

            19.00 uur            Eucharistieviering                           Pastoor Tjepkema     Samenzang

17e zondag door het jaar

zondag 28-jul                    9.30 uur               Woord en Communieviering         Liturgiegroep             Samenzang

18e zondag door het jaar

zondag 4-aug                    9.30 uur                Eucharistieviering                        Pastoor Tjepkema   Samenzang

19e  zondag door het jaar

zondag 11-aug                  9.30 uur                Woord en Communieviering        Pastor Wielens         Samenzang

Vooravond Maria Tenhemelopneming - gezamenlijke viering in Weiteveen

Woensdag 14-aug           19.00 uur              Woord en Communieviering         Pastor Wielens          Samenzang

20e zondag door het jaar

zondag 18-aug                  9.30 uur              Woord en Communieviering         Liturgiegroep             Samenzang

21e zondag door het jaar

Zaterdag 24-aug              19.00 uur              Woord en Communieviering         Pastor Wielens         Samenzang

22e zondag door het jaar – gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

zaterdag 31-aug               19.00 uur              Eucharistieviering                        Pastoor Tjepkema     akKOORd

 

Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparochie en informatie zie het rooster vieringen

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS