Parochieblad 'Langs de Lijn'

Bezorging parochieblad:  
Het parochieblad wordt in de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede bezorgd door kinderen van de basisschool.
Wij zijn blij dat deze jonge parochianen zich op deze manier willen inzetten.
Meestal gaat het goed met de bezorging, soms gaat er iets mis.
Neem dan contact op met
Renate Meijer,                     telefoonnummer: 54 21 70 of
Parochiesecretariaat,          telefoonnummer: 54 12 76 of
via de mail:                          olv.parochie@hetnet.nl

Incasseren abonnementsgeld
In de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede hebben veel  parochianen in het verleden een machtiging afgegeven
voor het incasseren van het abonnementsgeld voor het parochieblad, waarvoor onze hartelijke dank.
Het abonnementsgeld bedraagt € 10,00 per jaar, bij verzending per post  € 20,00 per jaar.
Het abonnementsgeld is dit jaar op 24 mei geincasseerd.

Hieronder vindt u het schema met de looptijd van de parochiebladen in 2019                                   

 Nummer   5

Van zaterdag 25-mei-19

tot en met vrijdag 12-jul-19

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 15-mei-19

Nummer   6

Van zaterdag 13- jul-19

tot en met vrijdag   6-sep-19

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag  3-jul-19

Nummer   7

Van zaterdag   7-sep-19

tot en met vrijdag 11-okt-19

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 28-aug-19

Nummer   8

Van zaterdag 12-okt-19

tot en met vrijdag 15-nov-19

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag  2-okt-19

Nummer   9

Van zaterdag 16-nov-19

tot en met vrijdag 20-dec-19

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag  6-nov-19

 

 

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS