Parochieblad 'Langs de Lijn'

Bezorging parochieblad:  
Het parochieblad wordt in de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede bezorgd door kinderen van de basisschool.
Wij zijn blij dat deze jonge parochianen zich op deze manier willen inzetten.
Meestal gaat het goed met de bezorging, soms gaat er iets mis.
Neem dan contact op met
Renate Meijer,                     telefoonnummer: 54 21 70 of
Parochiesecretariaat,          telefoonnummer: 54 12 76 of
via de mail:                          olv.parochie@hetnet.nl

Incasseren abonnementsgeld
In de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede hebben veel  parochianen in het verleden een machtiging afgegeven
voor het incasseren van het abonnementsgeld voor het parochieblad, waarvoor onze hartelijke dank.
Het abonnementsgeld bedraagt € 10,00 per jaar, bij verzending per post  € 20,00 per jaar.
Het abonnementsgeld is dit jaar op 24 mei geincasseerd.

Hieronder vindt u het schema met de looptijd van de parochiebladen in 2020  

Nummer 1

Van zaterdag 21 dec. 2019

tot en met vrijdag 24 jan. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 11 dec. 2019

Nummer 2

Van zaterdag 25 jan. 2020

tot en met vrijdag 28 febr. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 15 jan. 2020

Nummer 3

Van zaterdag 29 feb. 2020

tot en met vrijdag 3 apr. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 19 feb. 2020

Nummer 4

Van zaterdag 4 apr. 2020

tot en met vrijdag 15 mei 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 25 maart 2020

Nummer 5

Van zaterdag 16 mei 2020

tot en met vrijdag 3 juli 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 6 mei 2020

Nummer 6

Van zaterdag 4 juli 2020

tot en met vrijdag 28 aug. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 24 juni 2020

Nummer 7

Van zaterdag 29 aug. 2020

tot en met vrijdag 9 okt. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 19 aug. 2020

Nummer 8

Van zaterdag 10 okt. 2020

tot en met vrijdag 13 nov. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 30 sep. 2020

Nummer 9

Van zaterdag 14 nov. 2020

tot en met vrijdag 18 dec. 2020

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 4 nov. 2020

Nummer 1

Van zaterdag 19 dec. 2020

tot en met vrijdag 29 jan. 2021

Misintenties en kopij inleveren voor woensdag 9 dec. 2020


                                 

 

 

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS