Contact

U kunt altijd contact opnemen met pastoor Buit en pastor Wielens; 
op maandag hebben zij hun vrije dag.

Pastoraal team

B.J.J. Buit, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
telefoon: 0524 - 211 096
email: bjjbuit70@gmail.com 

F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
telefoon: 0524 - 54 12 76  en mobiel:  06 - 24 51 10 66     
e-mail:    frans.wielens@immanuelparochie.nl

R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen

Contact
Contactpersoon voor dringende zaken bij afwezigheid van de pastores is
de heer Hennie Huser, telefoon:  0524 - 54 12 04
Voor overige zaken kunt u contact opnemen met Marjan Tholen - Platzer, telefoon:  0591 - 30 39 45 

Het rooster van de vieringen kunt u vinden onder Vieringen
De vieringen zijn op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 9.30 uur.

Adres van de kerk
Zusterweg 19
7765 AX  Weiteveen

Secretariaat
Elke vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur is het secretariaat geopend.
Het secretariaat bevindt zich in de pastorie, Zuidersloot 59,  7765 AG  Weiteveen
Telefoon:  0524 - 54 12 76
Mail:       olv.parochie@hetnet.nl

Dit is tevens het werkadres van pastor Frans Wielens

Inleveren misintenties:
U kunt misintenties inleveren
via de brievenbus in de voordeur van de pastorie, Zuidersloot 59.
Wilt u de intenties liever persoonlijk doorgeven kan dat
tijdens openingsuren van het secretariaat 
of op de woensdagavond die in deze tabel en uw parochieblad staat

Vermeld naast de gevraagde intenties ook duidelijk uw naam en telefoonnummer
zodat wij u bij eventuele onduidelijkheden kunnen bellen.

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij diaken Wielens,
telefoon: 0524 - 54 12 76 of mobiel 06 -  24 51 10 66.
Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen
aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Locatieraad geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede

De locatieraad wordt gevormd door 6 personen,  hier vindt u hun gegevens.

Bankrelaties geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede 

Rabobank               IBAN : NL97 RABO 0358 3602 50 t.n.v. Immanuelparochie - Weiteveen
                             
voor kerkbijdrage     IBAN : NL92 RABO 0136 7045 73 t.n.v Immanuelparochie - Weiteveen                                              

Werkgroepen van de geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede

Informatie over de koren en  werkgroepen van geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede vindt u onder Werkgroepen

Parochiebestuur

Elke geloofsgemeenschap van de Immanuelparochie is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

Werkgroepen van en voor de parochie

Informatie over de PCI - Parochiele Caritas Instelling
Contactpersoon: J.F. Specken OFS                            
                            telefoon: 06 – 28 09 03 47
                            email:      jan.francis.specken@gmail.com

VOM - Vrede-Ontwikkeling- Missie 
Contactpersonen: G.H. Steffens
                              telefoon: 0524 - 51 38 30     
                               e-mail:     g.h.steffens@xs4all.nl

                              H.M. v.d. Veen - Bruins
                              telefoon: 0525 - 51 62 94   
                              e-mail:    lenyengerardvanderveen@ziggo.nl    

                              M. Tholen - Platzer
                              telefoon: 0524 - 54 12 76
                                             06 - 21 86 98 51
                              e-mail:   olv.parochie@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS