Contact
R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede
Het parochiesecretariaat is op vrijdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur in de
pastorie,
Zuidersloot 59
telefoon 0524 – 54 12 76
email: olv.parochie@hetnet.nl.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.immanuelparochie.nl
Bankrelatie: Rabobank          IBAN : NL97 RABO 0358 3602 50
                                              t.n.v. Immanuel parochie - Weiteveen

Vieringen op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 9.30 uur, zie Vieringen - O.L.V. Koningin van de Vrede
Het adres van de kerk is
Zusterweg 19
7765 AX  Weiteveen

Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparochie en informatie zie het    rooster vieringen

Inleveren misintenties:

Woensdag 25 maart tussen 18.30 en 19.30 uur
Ook kunt u misintenties inleveren via de brievenbus in de voordeur van de pastorie, Zuidersloot 59.
Vermeld naast de gevraagde intenties ook duidelijk uw naam en telefoonnummer
zodat wij u bij eventuele onduidelijkheden kunnen bellen.

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen:

,,

za. 29 februari

t/m

vr. 6 maart

pastor F. Wielens tel. 06-24511066

,,

za. 7 maart

t/m

vr. 13 maart

pastor Tjepkema. tel. 0524-512776

,,

za. 14 maart

t/m

vr. 20 maart

pastor F. Wielens tel. 06-24511066

,,

za. 21 maart

t/m

vr. 27 maart

pastor Tjepkema. tel. 0524-512776

,,

za. 28 maart 

t/m

vr.  3 april

pastor F. Wielens tel. 06-24511066

,,

za. 4 april

t/m

vr. 10 april

pastor Tjepkema. tel. 0524-512776

,,

za. 11 april

t/m

vr. 17 april

pastor F. Wielens tel. 06-24511066

,,

za. 18 april

t/m

vr. 24 april

pastor Tjepkema. tel. 0524-512776

 

Inleveren misintenties:

Woensdag 25 maart tussen 18.30 en 19.30 uur

In elke geloofsgemeenschap van de Immanuelparochie is een bezoekgroep actief,

de leden van deze groepen brengen graag een bezoek aan zieken en ouderen.
Het streven van de werkgroep zieken en ouderen in Weiteveen is om ouderen vanaf 80 jaar minimaal een keer per jaar te bezoeken.
Parochianen van wie wij op de hoogte zijn dat zij ziek zijn, ontvangen een kaartje of worden bezocht als zij dat op prijs stellen.
Hiervoor zijn we afhankelijk van de signalen van anderen, we weten niet alles.
Bij ziekte of een ziekenhuisopname is het dan ook belangrijk dat de informatie aan ons wordt doorgegeven.
Wilt u ons laten weten dat een bezoek van de bezoekgroep welkom is? U mag ook bezoek vragen voor een familielid.

Lenie Blaauw                       tel. 0524 - 54 18 66                       
Marian Hermans                  tel. 0524 - 54 15 89
Angela Mensen                   tel. 0524 - 54 14 64
Jo Nijenstein                        tel. 0524 - 54 17 92
Sientje Peters                      tel. 0524 - 54 15 12
Lida Wegkamp                    tel. 0524 - 54 20 44

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.
Het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt in overleg met de ouders gepland

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden
een kaart sturen aan pastoor Tjepkema en diaken Wielens en aan het parochiesecretariaat
zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

 

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS