Contact
R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede
Het adres van het parochiesecretariaat is
Zuidersloot 59
7765 AG  Weiteveen
telefoon:   0524 – 54 12 76
email:         olv.parochie@hetnet.nl

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen:

za. 12 oktober

t/m

vr. 18 oktober

pastoor Tjepkema......................... tel. 0524-512776

za. 19 oktober

t/m

vr. 1 november

pastor F. Wielens......................... tel. 06-24511066

za. 2 november

t/m

vr. 8 november

pastoor Tjepkema......................... tel. 0524-512776

za. 9 november

t/m

vr. 15 november

pastor F. Wielens......................... tel. 06-24511066

za. 16 november

t/m

vr. 22 november

pastoor Tjepkema......................... tel. 0524-512776


Voor een overzicht van alle vieringen binnen de Immanuelparochie en informatie zie het rooster vieringen
Vieringen op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 9.30 uur, zie Vieringen - O.L.V. Koningin van de VredeO.L.V. Koningin van de Vrede
Het adres van de kerk is
Zusterweg 19
7765 AX  Weiteveen

In elke geloofsgemeenschap van de Immanuelparochie is een bezoekgroep actief,
deze mensen brengen graag een bezoek aan zieken en ouderen.
Het streven van de werkgroep zieken en ouderen in Weiteveen is om ouderen vanaf 80 jaar minimaal een keer per jaar te bezoeken.
Parochianen van wie wij op de hoogte zijn dat zij ziek zijn, ontvangen een kaartje of worden bezocht als zij dat op prijs stellen.
Hiervoor zijn we afhankelijk van de signalen van anderen, we weten niet alles.
Bij ziekte of een ziekenhuisopname is het dan ook belangrijk dat de informatie aan ons wordt doorgegeven.
Wilt u ons laten weten dat een bezoek van de bezoekgroep welkom is? U mag ook bezoek vragen voor een familielid.

Lenie Blaauw                       tel. 0524 - 54 18 66                       
Marian Hermans                  tel. 0524 - 54 15 89
Angela Mensen                   tel. 0524 - 54 14 64
Jo Nijenstein                        tel. 0524 - 54 17 92
Sientje Peters                      tel. 0524 - 54 15 12
Lida Wegkamp                    tel. 0524 - 54 20 44

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.
Het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt in overleg met de ouders gepland

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden
een kaart sturen aan pastoor Tjepkema en diaken Wielens en aan het parochiesecretariaat
zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS