Tarieven kerkelijke diensten 2021

In de vergadering van het parochiebestuur op 2 december 2019 zijn de tarieven voor de kerkelijke diensten vastgesteld voor het jaar 2020.

Het bestuur heeft besloten om de tarieven voor 2021 niet te verhogen. 
De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .
Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de tarieven volgens bovenstaand voorbeeld:

 

Basis tarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief
100 %  toeslag 

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€   35,00

€   52,50

€   70,00

Bijdrage Communie Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Bijdrage Vormsel Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Huwelijk (incl. koor-dirigent-organist, huwelijkskaars en bijbel)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Uitvaart (incl. koor-dirigent-organist en avondwake)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  450,00

€  675,00

€ 900,00

Begeleiding naar crematorium

€  125,00

€  187,50

€  250,00

Alleen avondwake

€  200,00

€  300,00

€  400,00

       

Misintenties ongeacht de betaalde kerkbijdrage

€      5,00

   

 

Tarieven voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen en de procedure voor het plaatsen van een asbus in de urnenruimte in de urnenmuur.
Hieronder vindt u nogmaals de tarieven die gelden voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen.
De onderstaande tarieven wijken af van de tarieven binnen de parochie Immanuel.

 

Basistarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief 100 % toeslag 

Grafrecht
Enkel (urnen) graf, 30 jaar

€ 405,00

€   607,50

€   810,00

Grafrecht
Dubbel ( urnen) graf, 30 jaar

€ 810,00

€ 1215,00

€ 1620,00

Grafrecht,
bijgezette urn in bestaand graf, 30 jaar

€ 405,00

€   607,50

€   810,00

Tarief fundering kopstukken enkel graf

€   75,00

 

 

Tarief fundering kopstukken dubbel graf

€ 150,00

 

 

Grafrecht
Verlenging  per 10 jaar

€ 135,00

 

 

Grafdelven of urn bijzetting in bestaand graf

€ 200,00

 

 

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur
20 jaar

€ 500,00

€   750,00

€ 1000,00

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur
30 jaar

€ 700,00

€ 1050,00

€ 1400,00

Grafrecht urnenmuur verlenging, 10 jaar

€ 200,00

€   300,00

€   400,00

Uitstrooiing van as van één overledene      € 100,00       €   150,00

      €   200,00

Muurplaat voor urnenruimte in de urnenmuur

€ 100,00

 

 

Verwijderingsbijdrage voor een enkele grafkelder

     € 500,00      €   750,00     €  1000,00

Verwijderingsbijdrage voor een dubbele grafkelder

     € 800,00     € 1200,00    €   1600,00

Wordt kerkbijdrage volgens het normbedrag betaald, dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar, geldt het basistarief.

Betaalt u minder dan het normbedrag, wordt een toeslag van 50 % in rekening gebracht, betaalt u geen kerkbijdrage, wordt een toeslag van 100 % in rekening gebracht.

Abonnement “ Langs de lijn”
Bezorgd in Weiteveen                                   €          8,50
Verzonden per post                                       €        20,00

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS