Tarieven voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen en de procedure voor het plaatsen van een asbus in de urnenruimte in de urnenmuur.

 

Hieronder vindt u nogmaals de tarieven die gelden voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen. In het overzicht in het vorig parochieblad stond een storend foutje. De onderstaande tarieven wijken af van de tarieven binnen de parochie Immanuel. De tarieven voor kerkelijke diensten zijn voor alle locaties van de parochie Immanuel gelijk: zie de website van de Immanuel parochie www.immanuelparochie.nl

 

 

Basis

Toeslag

50 %

Toeslag 100 %

Grafrecht
Enkel (urnen) graf, 30 jaar

 

€ 350,00

 

€   525,00

 

€   700,00

Grafrecht
Dubbel ( urnen) graf, 30 jaar

 

€ 700,00

 

€ 1050,00

 

€ 1400,00

Grafrecht, bijgezette urn in bestaand graf, 30 jaar

 

€ 350,00

 

€   525,00

 

€   700,00

Tarief fundering kopstukken enkel graf

 

€   75,00

 

 

Tarief fundering kopstukken dubbel graf

 

€ 150,00

 

 

Grafrecht
Verlenging  per 10 jaar

 

€ 125,00

 

 

Grafdelven of urn bijzetting in bestaand graf

 

€ 130,00

 

 

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur 20 jaar

 

€ 500,00

 

€   750,00

 

€ 1000,00

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur, 30 jaar

 

€ 700,00

 

€ 1050,00

 

€ 1400,00

Grafrecht urnenmuur verlenging, 10 jaar

 

€ 200,00

 

€   300,00

 

€   400,00

Muurplaat voor urnenruimte in de urnenmuur

 

€ 100,00

 

 

Wordt kerkbijdrage volgens het normbedrag betaald, dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar, geldt het basistarief.

Betaalt u minder dan het normbedrag, wordt een toeslag van 50 % in rekening gebracht, betaalt u geen kerkbijdrage, wordt een toeslag van 100 % in rekening gebracht.


Abonnement “ Langs de lijn”

Bezorgd in Weiteveen                                   €          8,50

Verzonden per post                                       €        20,00

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS