Tarieven kerkelijke diensten 2023

Het bestuur heeft besloten om de tarieven voor 2023 niet te verhogen. 
De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 %.
De tarieventabel van de Immanuelparochie opent u door op deze link te klikken.

 

Tarieven voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen en de procedure voor het plaatsen van een asbus in de urnenruimte in de urnenmuur.
Hieronder vindt u nogmaals de tarieven die gelden voor de R.-K. Begraafplaats in Weiteveen.
De onderstaande tarieven wijken af van de tarieven binnen de parochie Immanuel.

 

Basistarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief 100 % toeslag 

Grafrecht
Enkel (urnen) graf, 30 jaar

€ 405,00

€   607,50

€   810,00

Grafrecht
Dubbel ( urnen) graf, 30 jaar

€ 810,00

€ 1215,00

€ 1620,00

Grafrecht,
bijgezette urn in bestaand graf, 30 jaar

€ 405,00

€   607,50

€   810,00

Tarief fundering kopstukken enkel graf

€   75,00

 

 

Tarief fundering kopstukken dubbel graf

€ 150,00

 

 

Grafrecht
Verlenging  per 10 jaar

€ 135,00

 

 

Grafdelven of urn bijzetting in bestaand graf

€ 200,00

 

 

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur
20 jaar

€ 500,00

€   750,00

€ 1000,00

Grafrecht voor urn bijzetting in urnenmuur
30 jaar

€ 700,00

€ 1050,00

€ 1400,00

Grafrecht urnenmuur verlenging, 10 jaar

€ 200,00

€   300,00

€   400,00

Uitstrooiing van as van één overledene      € 100,00       €   150,00

      €   200,00

Muurplaat voor urnenruimte in de urnenmuur

€ 100,00

 

 

Verwijderingsbijdrage voor een enkele grafkelder

     € 500,00      €   750,00     €  1000,00

Verwijderingsbijdrage voor een dubbele grafkelder

     € 800,00     € 1200,00    €   1600,00

Wordt kerkbijdrage volgens het normbedrag betaald, dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar, geldt het basistarief.

Betaalt u minder dan het normbedrag, wordt een toeslag van 50 % in rekening gebracht, betaalt u geen kerkbijdrage, wordt een toeslag van 100 % in rekening gebracht.

Abonnement “ Langs de lijn”
Bezorgd in Weiteveen                                   €        10,00
Verzonden per post                                       €        20,00

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS