Vieringen

Voor een overzicht van alle vieringen in de Immanuel parochie zie Immanuel - Vieringen

Een verkort overzicht van de vieringen vindt u hieronder.
Meer informatie over de vieringen in de geloofsgemeenschap H. Bonifatius vindt u in het parochieblad "Rond de Sint Bonifatius".

Allerzielen
Zondag          4 november    9.30 uur   Woord- en Communieviering|
Voorganger:   Pastor Wielens
Koor:              Gemengd koor: St. Cecilia
                       Extra collecte: voor onderhoud kerkhof
                       Aansluitend gaan we naar het kerkhof

Tweeëndertigste zondag door het jaar
Zondag         11 november  9.30 uur   Eucharistieviering
Voorganger:  Pastoor Tjepkema
Koor:             Carmina Burana

Drieëndertigste zondag door het jaar
Zaterdag       17 november 18.00 uur   Woord- en Communieviering
Voorganger:  Pastor Wielens
Koor:             Gemengd koor: St. Cecilia
                      Extra collecte: Diocesane jeugdcollecte

Woensdag     21 november 19.00 uur   Eucharistieviering
Voorganger:  Pastoor Tjepkema

Christus Koning van het Heelal
Zaterdag         24 november 19.00 uur   Woord- en Communieviering
Voorgangers:  Liturgiegroep
Koor:               Herenkoor

Eerst zondag van de Advent
Zaterdag         1 december 19.00 uur   Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger:    Pastoor Tjepkema
Koor:               Samenzang, organist L. Anbergen
Extra collecte: Bisschoppelijke Adventsactie

Tweede zondag van de Advent - Maria onbevlekt ontvangenis
Zaterdag          8 december 19.00 uur   Woord- en Communieviering en kinderwoorddienst
Voorganger:     Pastor Wielens
Koor:                Carmina Burana
 

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS