Vieringen

VIERINGEN

 

SINT FRANCISCUSKERK STEENWIJKSMOER

14de zondag door het jaar

vrijdag 10 juli 19.00 uur woord- en communieviering, diaken F.Wielens 

15de zondag door het jaar

vrijdag 17 juli 19.00 uur woord- en communieviering, diaken F.Wielens

16de zondag door het jaar

vrijdag 24 juli 19.00 uur woord- en communieviering, diaken F.Wielens.

17de zondag door het jaar

vrijdag 31 juli 19.00 uur  eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

18de zondag door het jaar

vrijdag 7 augustus 19.00 uur eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

19de zondag door het jaar

vrijdag 14 augustus19.00 uur eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

20e zondag door het jaar

vrijdag 21 augustus 19.00 uur eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

21e zondag door het jaar

vrijdag 21 augustus 19.00 uur eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

22e zondag door het jaar MIVA collecte

vrijdag 28 augustus 19.00 uur eucharistieviering, pastoor T. Tjepkema

 

Voor UITVAARTEN en dringende zaken kunt u contact opnemen

van

met

za.   4 juli    t/m  vr. 31 juli

diaken F. Wielens       tel: 06-24511066

za.   1 aug.   t/m  vr. 28 aug.

pastoor  T. Tjepkema  tel: 0524-512776

za. 29 aug.   t/m  vr.   4 sep.

diaken F. Wielens       tel: 06-24511066

 

Rooster vieringen juni, juli, augustus 2020

De pastores hebben voor de maanden juni, juli en augustus 2020 een rooster samen gesteld voor de publieke vieringen die vanaf 1 juni jl. weer zijn toegestaan. Eerst in de maand juni met maximaal 30 mensen, daarna in de maanden juli en augustus met maximaal 100 mensen. Steeds met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Het tijdelijke rooster wil rust, reinheid, regelmaat en duidelijkheid bieden in zeer onstuimige, onduidelijke tijden. Het rooster is eind mei/begin juni bekend gemaakt via mailtjes aan alle bestuursleden en vele vrijwilligers, via de website van onze parochie, via ‘mond tot mond-reclame’ en via de Facebook-pagina van de pastoor. Via de parochiebladen konden we het niet eerder bekend maken dan in het huidige nummer. Degenen die niet eerder bereikt konden worden, bieden we onze welgemeende excuses aan.

De vieringen tot en met eind augustus staan gepland volgens onderstaand schema:

Za        19.00 uur        Nieuw-Schoonebeek

Zo       10.00 uur        Coevorden –iedere zondag live streaming              

Ma                              vrije dag pastores

Di        19.00 uur        Coevorden                             

Wo      19.00 uur        Weiteveen                 

Do       19.00 uur        Schoonebeek                            

Vr        19.00 uur        Steenwijksmoer        

 

Voorafgaande aan de vieringen die om 19.00 uur beginnen, staat de betreffende parochiekerk vanaf 18.30 uur open. Er is dan een half uur de tijd voor mensen die graag in alle rust een kaarsje opsteken, in stilte wensen te bidden bij het in de monstrans uitgestelde Allerheiligst Sacrament en/of één van de pastores willen spreken en/of bij de pastoor verlangen te biechten. 

 

Noodzakelijk

Bovenstaand rooster is om de volgende redenen noodzakelijk en heeft onderstaande consequenties. Er gelden namelijk strenge maatregelen, vooral ten aanzien van het uitdelen van de H. Communie. Vanwege deze regelgeving is het wijs en verstandig om in de vieringen de beide pastores voor te laten gaan en niet de daartoe bevoegde parochianen. Vanwege vakanties zal zowel pastoor Tjepkema als diaken Wielens er in de maanden juli en augustus een tijdlang bij hun pastorale dienstwerk alleen voor komen te staan. Bovendien mogen de pastores per dagdeel maar één keer voorgaan. Met andere woorden twee keer op zondagmorgen is niet toegestaan.

 

Evenwichtig

In het tijdelijke rooster is geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk verdeling te maken tussen het oosten (Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen) en het westen (Coevorden, Steenwijksmoer) en het tussen oosten en westen gelegen Schoonebeek. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat de geloofsgemeenschap van Coevorden - wat aantal parochianen betreft - even groot is als de andere vier geloofsgemeenschappen samen.

 

Na de zomermaanden hopen wij weer een beroep te kunnen doen op parochianen die voorgaan in de Woord- en Communievieringen. We spreken hier ook de hoop, het verlangen en de verwachting uit om vanaf september weer het gebruikelijke rooster met de vertrouwde verdeling per locatie te kunnen hanteren.  

 

Gastheer/-dame

De komende tijd zijn geen koren toegestaan en ook geen samenzang. Hoogstens zijn een paar voorzangers mogelijk. Verder zullen er geen misdienaren en acolieten zijn. Naast de kosters en de lectoren zijn een gastheer of gastvrouw nodig. De koster en gastheer/-vrouw laten één voor één de kerkgangers naar binnen en controleren of hun namen op de lijst voorkomen en voegen eventueel de naam toe. Van de kerkgangers wordt bij de ingang gevraagd hun handen te ontsmetten. De gastheer of -vrouw wijst de kerkgangers een zitplaats in de kerk en geeft aanwijzingen bij het ter communie gaan.

Parochianen worden verzocht zoveel mogelijk naar hun ‘eigen’ plaatselijke parochiekerk te gaan. Bij de vieringen in juli en augustus kunnen maximaal 100 personen worden toegelaten (exclusief het zogenaamde ‘bedienend personeel’: voorganger, koster, lector, gastheer/-dame). Wie van tevoren reserveert, moet bij navraag aan kunnen geven geen gezondheidsklachten te hebben en is zeker van een plek als het maximum aantal aanmeldingen nog niet bereikt is. Wie niet reserveert loopt het risico dat er geen plaats meer is. In Nieuw-Schoonebeek zijn 100 zitplaatsen beschikbaar, in Weiteveen 40, in  Schoonebeek 30, in Coevorden 90, in Steenwijksmoer 100. Voor alle vieringen moeten de namen van de kerkgangers opgeschreven worden. Bij voorkeur vooraf en eventueel – als er nog voldoende plekken zijn – kan een naam en adres voorafgaand aan het betreden van het kerkgebouw worden toegevoegd aan de lijst van aanwezigen. De lijsten worden na afloop van de viering goed opgeborgen in verband met regels rond de privacy.

 

Reserveringen

dienen te geschieden bij de plaatselijke parochieadministratie. Reserveren kan vanaf 1 juli a.s. ook voor een aantal weken vooruit omdat er dan voldoende (toegestane) zitplaatsen in onze parochiekerken zullen zijn.

U wordt verzocht om op woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur met de onderstaande adressen en personen contact op te nemen.

Steenwijksmoer –

Parochieadminstratie – Hoofdweg 32, 7741 PR Steenwijksmoer,

0524 - 51 22 87 –

Joost Melenhorst, email adres: jo.melenhorst@gmail.com,

Miny Soppe-van der Veen, e-mailadres: minysoppe@home.nl.

 

Er wordt tijdens de vieringen niet gecollecteerd. Aan het einde van de viering kan men bij de uitgang een gulle gift (offergave) voor de plaatselijke geloofsgemeenschap schenken.

 

Livestream – iedere zondagmorgen

Vanaf Pinksterzondag (31 mei jl.) wordt er  iedere zondagmorgen in de maand juni vanuit de Willibrorduskerk te Coevorden een livestream-uitzending verzorgd van de viering die om 10.00 uur begint. Het was een zorgvuldig gekozen moment. Immers in de H. Schrift wordt vermeld dat juist met Pinksteren de leerlingen van Jezus naar buiten treden. Wat zich ooit in Jeruzalem voltrok, is nu ook in onze tijd en streek gebeurd: we zijn naar buiten getreden. De uitzendingen worden meer dan goed bekeken. We zijn de sponsoren die de camera’s en de bedrading hebben betaald, en de vrijwilligers van het ‘streamteam’ dankbaar voor hun bijdrage. Tijdens de maanden juli en augustus gaan we zeker door met de uitzendingen.

 

 

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS