Tarieven

Bankrelatie:
Rabobank Steenwijksmoer e.o.

Bankrek.nr.: NL12RABO0110204352
t.n.v. R.K. Parochie Sint Franciscus
Steenwijksmoer

Parochieadres:
Hoofdweg 32
7741 PR Steenwijksmoer

internetadres
www.immanuelparochie.nl/franciscus
 

TARIEVEN KERKELIJKE DIENSTEN 2020

In aanvulling op het schrijven van het parochiebestuur in parochieblad nummer 1- 2020 laten wij u weten dat de tarieven van huwelijk en uitvaart zijn verhoogd. Alle andere tarieven zijn gelijk gebleven, hieronder vindt u een overzicht van de nu geldende tarieven:

 

Basistarief

Basistarief incl. 50 % verhoging

Basistarief incl. 100 % verhoging

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€    35,00

€    52,50

€    70,00

Bijdrage Communie Catechese

€    25,00

€    37,50

€    50,00

Bijdrage Vormsel Catechese

€    25,00

€    37,50

€    50,00

Huwelijk  (incl. koor-dirigent-organist, huwelijkskaars en bijbel)

€  450,00

€   675,00

€   900,00

Uitvaart (incl. koor-dirigent-organist en avondwake)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Begeleiding naar crematorium

€  125,00

€  187,50

€  250,00

Alleen avondwake

€  200,00

€  300,00

€  400,00

* De misintenties blijven ongeacht de kerkbijdrage € 5,-

 

In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand per persoon ouder dan 18 jaar. Als u het volledige bedrag van € 75,- (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt, betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst. Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage. Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) dan krijgt u 50% verhoging. Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten, dan betaalt u het dubbele bedrag.

 

Bovenstaande tarieven kunt u vinden op onze website www.immanuelparochie.nl. Daar zijn ook de tarieven van de begraafplaatsen te vinden. De tarieven van de katholieke begraafplaatsen zijn - zowel wat de graven als de urnenmuur betreft - veel lager dan de tarieven die de gemeente Emmen en Coevorden hanteren bij de gemeentelijke begraafplaatsen. Tenslotte wijzen wij er graag op dat op alle vier begraafplaatsen (Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Coevorden en Steenwijksmoer) open staan voor alle parochianen van de Immanuelparochie, ongeacht de plaatselijke geloofsgemeenschap waartoe zij behoren. Voor nadere informatie kunt u terecht bij dhr. Sjef Hermans (penningmeester Immanuel), bij de budgethouders of bij één van de leden van het parochiebestuur.

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS