Koren


 

         Koor Palet

Het koor Palet bestaat uit 25 leden, zowel mannen als vrouwen. 

Repetitie is op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Het repertoire bestaat uit Nederlands- en Engelstalige liederen.

Het begeleidend combo bestaat uit organist, gitarist, dwarsfluitiste en drummer.


Dirigente van het koor is Anita Plas, tel. 0524 – 78 50 89

 

        

         Koor St. Caecilia

Het koor St. Caecilia bestaat uit 20 leden, zowel dames en heren. Zij verzorgen twee keer per maand de viering.

Repetitie is op maandagavond van 19.30 uur  -21.15 uur

Het repertoire bestaat uit Nederlands en Latijnse gezangen.

Het koor verzorgt ook de zang bij avondwakes en uitvaarten.

Het koor is dringend op zoek naar nieuwe zangers, vooral mannen.


Contactpersoon Gerda Bosman, tel. 0524-22 28 97

 

Sint Caecilialied

 

Zingen wij een lied van vreugde

t’ ere van Caecilia

Patronesse der koristen

moedigt ons tot zingen aan

Voorbeeld van geloof en liefde

sterk bij alle levensstrijd

Waakzaam tegen satanslisten

U zij deze zang gewijd.

 

Van zijn liefde heel doordrongen

Gij bekeert tot Christus’ kerk

Bij bazuinen luid bezongen

jubelend Gods lof vermeld.

Mogen wij Hem daarvoor prijzen

met zo’n blijd’ erkentlijkheid

En nog meerd’re gunst bewijzen

tot in aller eeuwigheid.

 

Dat ook onze jubelklanken

stijgen naar de Hemelzaal

en wij Gode loven, danken,                         

t’ ere van de wereldschaar

Musiceren, bidden, zingen,

met het jub’lend, zaal’gen koor.

Kom, kom, zing een lied van vreugde

d’ eeuwigheid der eeuwen door.

 

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS