Parochieblad Rond de St. Bonifatius

Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius''
neem dan contact op met de parochie administratie,
telefoon 0524 - 54 12 07 
secretariaat.hbonifatius@gmail.com 

De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen,
worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 25,00 per jaar.

Bankrekening van het Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad

In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren

SPREEKUUR EN OPGAVE MISINTENTIES
Spreekuur iedere woensdagmorgen op het parochiesecretariaat in de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur.
Misintenties uiterlijk 2 weken vóór dat het nieuwe parochieblad verschijnt (zie data in onderstaand schema).

 
   

 

Inleveren van  
 

Looptijd van

 

Kerkberichten voor

Dorpsberichten voor

Bezorging 

      1

Zaterdag 18 dec. 2021

 tot en met vrijdag 28 jan. 2022

woensdag 8 dec. 2021

  17-dec-2021

2

 Zaterdag 29 jan. 2022

 tot en met vrijdag 11 maart 2022

woensdag 12 jan. 2022

vrijdag 14 jan. 2022

28-jan-22

3

Zaterdag 12 maart 2022

 tot en met vrijdag 29 april 2022

woensdag 23 feb.2022

vrijdag 25 feb. 2022

11-mrt-22

4

Zaterdag 30 april 2022

 tot en met vrijdag  3 juni 2022

woensdag 13 april 2022

vrijdag 15 april 2022

29-apr-22

5

Zaterdag  4 juni 2022

 tot en met vrijdag 15 juli 2022

woensdag 18 mei 2022

vrijdag 20 mei 2022

 3-jun-22

6

Zaterdag 16 juli 2022

 tot en met vrijdag 9 sept 2022

woensdag 29 juni 2022

vrijdag 1 juli 2022

15-jul-22

7

Zaterdag 10 sept 2022

 tot en met vrijdag 7 okt. 2022

woensdag 24 aug. 2022

vrijdag 26 aug. 2022

9-sept-22

8

Zaterdag 8 okt. 2022

 tot en met vrijdag 11 nov. 2022

woensdag 21 sept. 2022

vrijdag 23 sept. 2022

7-okt-22

9

Zaterdag 12 nov. 2022

 tot en met vrijdag 16 dec. 2022

woensdag 26 okt. 2022

vrijdag 28 okt. 2022

11-nov-22

2023      1

Zaterdag 17 dec. 2022

 tot en met vrijdag  xx jan. 2023

woensdag 30 nov. 2022

vrijdag 2 dec. 2022

16-dec-22

 

REDACTIE-ADRES EN INLEVEREN KOPIJ
Mevr. B. Steffens-Witting, Dobbe 11, tel. 541845

  • inleveren dankbetuigingen (€ 5,00)
  • inleveren dorpsberichten
  • informatie over abonnementen (€ 10,00 per jaar excl. verzendkosten en € 25,00 per jaar incl. verzendkosten)

óf dorpsberichten per e-mail naar:    arnold-anja@planet.nl

KERKBERICHTEN
en misintenties (à € 5,00) inleveren in een gesloten enveloppe
in de brievenbus in de muur aan de westkant van de pastorie
Europaweg 141, 7766 AE Nieuw-Schoonebeek.
tel. 0524 - 541952

 

 

 

 


 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS