Parochieblad Rond de St. Bonifatius

Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius''
neem dan contact op met de parochie administratie,
telefoon 0524 - 54 12 07 
secretariaat.hbonifatius@gmail.com 

De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen,
worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 22,50 per jaar.

In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren

Inleveren  kerkberichten en misintenties
uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur:

Inleveren dorpsberichten
uiterlijk vrijdag:

Wordt bezorgd (vanaf) woensdag en vóór zaterdag

21 augustus 2019

23 augustus 2019

4 september 2019

25 september 2019

27 september 2019

9 oktober 2019

30 oktober 2019

1 november 2019

13 november 2019

4 december 2019

6 december 2019

18 december 2019

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS