Het parochieblad "Rond de St. Bonifatius" verschijnt 9 keer per jaar.
In onderstaand schema leest u voor welke datum u misintenties en andere kopij dient aan te leveren.

nummer

looptijd van

tot en met

Kerkberichten en
Intenties
inleveren vóór

Dorps-
berichten
inleveren vóór

Bezorgen
op

8

za

15-sep-18

vr

2-nov-18

wo

29-aug-18

vr

31-aug-18

wo

12-sep-18

9

za

3-nov-18

vr

14-dec-18

wo

17-okt-18

vr

19-okt-18

wo

31-okt-18

2019       1

za

15-dec-18

vr

18-jan-19

wo

28-nov-18

vr

30-nov-18

wo

12-dec-18

 

Wilt u een abonnement op het parochieblad "Rond de St. Bonifatius'' neem dan contact op met de parochie administratie.
De abonnementskosten bedragen € 10,00 per jaar en kunt u betalen via de aan u toegestuurde acceptgirokaart.
Wilt u het parochieblad per post ontvangen, worden de verzendkosten in rekening gebracht. Het abonnement op het parochieblad dat per post wordt toegestuurd kost € 22,50 per jaar.

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS