R.K. Geloofsgemeenschap H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
Europaweg 141
7766 AE NIeuw-Schoonebeek

KvK nummer 74795775
RSIN nummer: 824098651

Per mail:
secretariaat.hbonifatius@gmail.com
parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl

Persoonlijk: elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is het secretariaat geopend.
Deze bevindt zich in de kleine parochiezaal boven de pastorie.
Telefoon:  0524 - 54 12 07
Belt u buiten de openingstijden van het secretariaat 
dan wordt u doorverbonden met de pastorie in Weiteveen, de werklocatie van diaken Wielens. 

Pastoraal team
Drs. T.T. Tjepkema, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB Coevorden
Telefoon: 0524 - 51 27 76
Mobiel:    06 - 11 27 36 73
Mail:        tjitze.tjepkema@planet.nl

F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
Telefoon:  0524 - 54 12 76
Mobiel:     06 - 24 51 10 66
Mail:         frans.wielens@immanuelparochie.nl

Voor dringende zaken en uitvaarten kunt u contact opnemen met:

van  zaterdag 12 oktober t.m. vrijdag 18 oktober pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76
 
van  zaterdag 19 oktober t.m. vrijdag 1 november diaken Wielens
telefoon 06-24 51 10 66
 
van  zaterdag 2 november t.m. vrijdag 8 november pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76
 
van  zaterdag 9 november t.m. vrijdag 15 november diaken Wielens
telefoon 06-24 51 10 66
 
van zaterdag 16 november t.m. vrijdag 22 november pastoor Tjepkema
telefoon  0524 – 51 27 76

Contactpersoon voor dringende zaken bij afwezigheid van de pastores
dhr. H. Huser, tel. 0524 - 54 12 04

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij diaken Wielens,
telefoon: 0524 - 54 12 76 of mobiel 06 -  24 51 10 66.
Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 


Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen
aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS