Contact

U kunt altijd contact opnemen met pastor Wielens;
op maandag is zijn vrije dag.
 

Pastoraal team

B.J.J. Buit, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB  Coevorden
Tel. 0524 - 211 096
email: bjjbuit70@gmail.com  

F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
telefoon: 0524 - 54 12 76  en mobiel:  06 - 24 51 10 66      
e-mail:    frans.wielens@immanuelparochie.nl

R.K. Geloofsgemeenschap H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek

Contact
Contactpersoon voor dringende zaken bij afwezigheid van de pastores
Dhr. Hennie Huser, telefoon:  0524 - 54 12 04

Het rooster van de vieringen kunt u vinden onder Vieringen
De vieringen zijn op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 9.30 uur.

Adres van de kerk
Europaweg 141
7766 AE NIeuw-Schoonebeek

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is het secretariaat geopend
Het secretariaat bevindt zich in de kleine parochiezaal boven de pastorie.

Telefoon:  0524 - 54 12 07
Belt u buiten de openingstijden van het secretariaat
dan wordt u doorverbonden met de pastorie in Weiteveen, de werklocatie van diaken Wielens.

Mail:       secretariaat.hbonifatius@gmail.com
               parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij diaken Wielens,
telefoon: 0524 - 54 12 76 of mobiel 06 -  24 51 10 66.
Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 

Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen
aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Bonifatius

De locatieraad wordt gevormd door 5 personen, hier vindt u hun gegevens.

Bankrelaties geloofsgemeenschap H. Bonifatius

Rabobank 
R.K. Parochie Immanuel -  Nieuw-Schoonebeek

Bankrekeningnummers:
ten name van Parochieblad              NL 57 RABO 035.83.34.004 - voor abonnement parochieblad
ten name van Parochiefonds            NL 36 RABO 013.67.01.507 - voor betaling van kerkbijdrage
ten name van Parochiebestuur         NL 42 RABO 013.67.01.205 - voor betaling van misintenties

Werkgroepen geloofsgemeenschap H. Bonifatius

Informatie over de koren en  werkgroepen van geloofsgemeenschap H. Bonifatius vindt u onder Werkgroepen

​Parochiebestuur

Elke geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd in het parochiebestuur

Informatie over de PCI - Parochiele Caritas Instelling
Contactpersoon: J.F. Specken OFS                            
                            telefoon: 06 – 28 09 03 47
                            email:      jan.francis.specken@gmail.com

VOM - Vrede-Ontwikkeling- Missie 
Contactpersonen: G.H. Steffens
                              telefoon: 0524 - 51 38 30     
                               e-mail:     g.h.steffens@xs4all.nl

                              H.M. v.d. Veen - Bruins
                              telefoon: 0525 - 51 62 94  
                              e-mail:    lenyengerardvanderveen@ziggo.nl

                              M. Tholen - Platzer
                              telefoon: 0524 - 54 12 76
                                             06 - 21 86 98 51
                              e-mail:    olv.parochie@hetnet.nl

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS