R.K. Geloofsgemeenschap H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
RSIN nummer: 824098651
Europaweg 141
7766 AE NIeuw-Schoonebeek

Per mail:
secretariaat.hbonifatius@gmail.com
parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl

Persoonlijk: elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is het secretariaat geopend. Deze bevindt zich in de kleine parochiezaal boven de pastorie.
Telefoon:  0524 - 54 12 07 Belt u buiten de openingstijden van het secretariaat  dan wordt u doorverbonden met de pastorie in Weiteveen, de werklocatie van diaken Wielens. 

 

Pastoraal team

F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
Telefoon:  0524 - 54 12 76
Mobiel:     06 - 24 51 10 66
Mail:         frans.wielens@immanuelparochie.nl


Drs. T.T. Tjepkema, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB Coevorden
Telefoon: 0524 - 51 27 76
Mobiel:    06 - 11 27 36 73
Mail:        tjitze.tjepkema@planet.nl

Contactpersoon voor dringende zaken bij afwezigheid van de pastores
dhr. H. Huser, tel. 0524 - 54 12 04
 

Doopvieringen
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij diaken Wielens, telefoon: 0524 - 54 12 76 of mobiel
06 -  24 51 10 66. Tijdens het doopgesprek voorafgaand aan de doopviering wordt de doopviering in overleg met de ouders gepland. 


Mutaties Parochianen
Wij stellen het op prijs wanneer parochianen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart sturen aan het secretariaat zodat de gegevens in de administratie kunnen worden opgenomen.

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS