Tarieven kerkelijke diensten 2021

In de vergadering van het parochiebestuur op 2 december 2019 zijn de tarieven voor de kerkelijke diensten vastgesteld voor het jaar 2020.

Het bestuur heeft besloten om de tarieven voor 2021 niet te wijzigen.

De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .
Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de tarieven volgens bovenstaand voorbeeld:

 

Basis tarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief
100 %  toeslag 

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€   35,00

€   52,50

€   70,00

Bijdrage Communie Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Bijdrage Vormsel Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Huwelijk (incl. koor-dirigent-organist, huwelijkskaars en bijbel)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Uitvaart (incl. koor-dirigent-organist en avondwake)

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  450,00

€  675,00

€ 900,00

Begeleiding naar crematorium

€  125,00

€  187,50

€  250,00

Alleen avondwake

€  200,00

€  300,00

€  400,00

       

Misintenties ongeacht de betaalde kerkbijdrage

€          5,00

   

N.B. Voor verwijdering van grafmonumenten en (eventuele) grafkelders na afloop of
bij beëindiging van het grafrecht wordt als borgsom respectievelijk € 350,00 en € 500,00 in rekening gebracht.

Bankrelatie

Rabobank Emmen-Coevorden
Bank rekeningnummer       NL 54  RABO 0110 203 887
Ten name van                    Immanuel Parochie - Coevorden

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS