Tarieven kerkelijke diensten 2023

De tarieven blijven gekoppeld aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt.
In 2012 is een normbedrag voor kerkbijdrage ingesteld van € 6,25 per maand: dit is € 75,00 per jaar per persoon ouder dan 18 jaar.

Uitgangspunt voor het berekenen van de tarieven is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,00 per jaar, per persoon.
Als u het volledige bedrag van € 75,00 (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt,
betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst.
Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage.

Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht.
Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten,
dan betaalt u een toeslag van 100 % .
Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de tarieven volgens bovenstaand voorbeeld:

 

Basis tarief

Basistarief
inclusief
50 % toeslag 

Basistarief
inclusief
100 %  toeslag 

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)

€   35,00

€   52,50

€   70,00

Bijdrage Communie Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Bijdrage Vormsel Catechese

€   25,00

€   37,50

€   50,00

Huwelijk 

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Uitvaart 

€  450,00

€  675,00

€  900,00

Gebedsdienst in aula of crematorium

€  450,00

€  675,00

€ 900,00

Begeleiding naar crematorium

€  125,00

€  187,50

€  250,00

Alleen avondwake

€  200,00

€  300,00

€  400,00

       

Misintenties ongeacht de betaalde kerkbijdrage

€          5,00

   

N.B. Voor verwijdering van grafmonumenten en (eventuele) grafkelders na afloop of
bij beëindiging van het grafrecht wordt als borgsom respectievelijk € 350,00 en € 500,00 in rekening gebracht.

Bankrelatie

Rabobank Emmen-Coevorden
Bank rekeningnummer       NL 54  RABO 0110 203 887
Ten name van                    Immanuel Parochie - Coevorden

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS