Parochieblad "de Bron"

Informatie over de geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas in Schoonebeek vindt u in het parochieblad 'De Bron.
Dit blad verschijnt 9 keer per jaar; een jaarabonnement kost € 10,00.
Indien u het parochieblad per post wilt ontvangen, zullen de portokosten € 10,80 worden doorberekend.

De redactie van het parochieblad De Bron wordt gevormd door mevrouw A. Bos en mevrouw M. Lubbers.
Wilt u een abonnement of heeft u klachten over de bezorging, neem dan contact op met mevrouw A. Bos,
telefoonnummer  0524 - 53 20 79 of via e-mailadres  ann.bos@kpnmail.nl

Het volgende nummer van het parochieblad verschijnt in het weekend van 25 en 26 mei 2019
Kopij voor dit nummer dient woensdag 15 mei vóór 18.00 uur binnen te zijn op e-mailadres: miranda.lubbers@outlook.com of ann.bos@kpnmail.nl.

Kopij dient op A5 formaat – standaard opmaakprofiel – Arial lettertype – tekengrootte 11 aangeleverd te worden om geplaatst te kunnen worden

Het parochieblad dient steeds op vrijdag om 18.00 uur te zijn bezorgd!

 

 

 

 

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS