Vieringen

Zondag 16 september    11.00 uur Eucharistieviering

Voorganger:  Pastoor Tjepkema
Lector:           Mevrouw A. Platzer
Misdienaars: Thymen Sewüster en Femke Assen
Koster:           De heer J. Maatje

 

Woensdag 19 september     19.00 uur Vesperdienst bij gelegenheid van de Vredesweek

Voorganger: Diaken Fans Wielens
Koor:            Mathiaskoor
Koster:         De heer H. Platzer

 

Misintenties 
Misintenties kunt u doorgeven via mevrouw A. Bos, telefoonnummer 0524 - 53 20 79 of per mail ann.bos@kpnmail.nl.
Als de intenties na de sluitingsdatum voor de kopij van het parochieblad binnen komen,
kunnen ze niet meer worden vermeld in het parochieblad
maar zullen wel worden meegenomen in de viering waarvoor u ze hebt opgegeven.
Een misintentie kost €  5,00.

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS