Vieringen

Eenendertigste zondag door het jaar / Allerzielen

zondag 
4 november

11.00 uur

 

Eucharistieviering

 

Voorganger

:

Pastoor T. Tjepkema                          

 

Koor

:

gemengd koor Mathias

Twee-endertigste zondag door het jaar

zondag
11 november

11.00 uur

 

Eucharistieviering

 

Voorganger

:

Pastoor T. Tjepkema                          

Drie-endertigste zondag door het jaar

zondag
18 november

11.00 uur

:

Woord- en Communieviering    
Extra Collecte: Diocesane Jeugdcollecte  

 

Voorganger

:

Pastor F. Wielens                         

Christus Koning

   

zondag
25 november

11.00 uur

 

Eucharistieviering                                

 

Voorganger

:

Pastoor T. Tjepkema                                            

 

Koor

:

gemengd koor Mathias

Eerste zondag van de Advent

zondag
2 december

11.00 uur

:

Woord- en Communieviering 
Extra Collecte: Bisschoppelijke Adventsactie   

 

Voorganger

:

Pastor F. Wielens                                                               

Tweede zondag van de Advent

zondag
9 december

11.00 uur

 

Eucharistieviering

 

Voorganger

:

Pastoor T. Tjepkema                          

 

Koor

:

gemengd koor Mathias

Misintenties 
Misintenties kunt u doorgeven via mevrouw A. Bos, telefoonnummer 0524 - 53 20 79 of per mail ann.bos@kpnmail.nl.Als de intenties na de sluitingsdatum voor de kopij van het parochieblad binnen komen,kunnen ze niet meer worden vermeld in het parochiebladmaar zullen wel worden meegenomen in de viering waarvoor u ze hebt opgegeven.Een misintentie kost €  5,00.

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS