Parochiële Caritas Instelling (caritas = naastenliefde)

Dienen - Diaconie

Het woord “diaconie” stamt uit het Grieks en betekent “dienen”. In het Oude en het Nieuwe Testament zijn veel teksten te vinden die ons aansporen onze medemens te helpen en te dienen. Gesterkt door de liefde van God trachten we onze naaste lief te hebben als onszelf. In de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:

1.De hongerigen spijzen

2.De dorstigen laven

3.De naakten kleden

4.De vreemdelingen herbergen

5.De zieken verzorgen

6.De gevangenen bezoeken

7.De doden begraven

Als mens en zeker als rooms-katholiek gelovige worden we opgeroepen deze werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Dit is een oproep aan ieder individueel. Van ons wordt verwacht dat we passend reageren op een medemens zeker wanneer die in nood verkeert.

Als geloofsgemeenschap doen we ook gestructureerd aan diaconie. In ons interparochieel samenwerkingsverband bestaat een PCI (Parochiële Caritas Instelling. Caritas = Naastenliefde).

Als iemand de PCI vraagt om ondersteuning, wordt hij of zij eerst wegwijs gemaakt waar hulp te vinden is. Als die mogelijkheden volledig zijn benut, beoordeelt het bestuur van de PCI of zij ondersteuning kunnen bieden. Nu is de PCI in ons samenwerkingsverband bepaald niet kapitaalkrachtig. Grote bedragen worden dan ook niet ter beschikking gesteld, maar gelukkig is een beperkt bedrag vaak voldoende om iemand te helpen. Hulp door de PCI is als regel eenmalig en dus geen vaste aanvulling op het maandelijkse inkomen.

Contactpersonen PCI: G.H. Steffens tel. 0524-513830

 

PCI-

 

 

Parochiële CaritasInstelling

Zoals u in de Pastorale van december hebt kunnen lezen, was ook dit jaar de opbrengst van de kerstcollecte voor de Parochiële CaritasInstelling. De op-brengst van de collecte in de parochies van ons samenwerkingsverband was

Weiteveen.................................. €  163,05

Nieuw-Schoonebeek.................. €  485,13

Schoonebeek.............................. €  140,35

Steenwijksmoer.......................... €  242,00

Coevorden................................. €  903,01

Kapel St. Franciscus.................. €    39,40

De totale opbrengst van de Kerstcollecte is € 1.972,94, voorwaar een heel mooi bedrag. Alle gulle gevers hartelijk dank.

De Parochiële CaritasInstelling wil eenieder die heeft bijgedragen aan de opbrengst van de collecte heel hartelijk dankzeggen. Uiteraard is ook een woord van dank op zijn plaats aan iedereen die in 2016 rechtstreeks een bijdrage heeft gedaan op de rekening van de PCI.

Mocht u om welke reden dan ook niet hebben kunnen bijdragen aan de collecte, maar toch een gift willen doen, dan kan dat door een overmaking op rekening NL92 RABO 0358 3548 11 t.n.v. Par.Car.Instelling Coevorden.

Gerard Steffens, contactpersoon PCI

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS