Parochieblad

vanaf nr. 1 van 2018 heet ons voormalig parochieblad: Franciscuscontact

dit in verband met de oprichting van de nieuwe parochie Immanuël

 

Het Franciscuscontact komt 10 keer per jaar uit.

Artikelen die hierin geplaatst worden, kunt u aanleveren voor de redactievergaderingen.

Deze data staan steeds vermeld voor op het Franciscuscontact

Voor 2018 zijn dat:   11 juli - 5 september - 24 oktober - 5 december

Ingezonden mededelingen, welke niet zijn ondertekend en voorzien van naam en adres van de afzender, worden niet geplaatst.

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS